Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En un vedell de raça frisona de 10 mesos s’observa un nòdul blanquinós al teixit muscular de l’esòfag.

La sageta assenyala el nòdul blanquinós trobat a la musculatura de l’esòfag.

La sageta assenyala el nòdul blanquinós trobat a la musculatura de l’esòfag.

Quin és el teu diagnòstic? (8)

%%RATING%%

 

L’estudi histopatològic evidencia un infiltrat inflamatori focal, crònic, constituït per abundants leucòcits polimorfonuclears eosinòfils, associat a degeneració i atròfia progressiva dels miòcits.

 

És difícil determinar-ne la causa degut a la cronicitat de la lesió, però podem descartar que es tracti de cisticercosi o d’una neoplàsia. Una de les causes més probables seria una reacció d’hipersensibilitat davant de Sarcocystis, malgrat que no haguem observat, en aquest cas, elements protozoaris.

 

Podeu veure més lesions associades a sarcocystis en aquesta entrada: Miositis piogranulomatosa eosinofílica.


Your answers are highlighted below.
Question 1
Qui és el teu diagnòstic?
A
Miositis granulomatosa per Cysticercus tenuicollis
B
Miositis eosinofílica per Sarcoystis spp.
C
Miositis granulomatosa per Cysticercus bovis
D
Leiomioma (neoplàsia de fibres musculars llises)
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.