Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! 

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En una canal de porc de sis mesos d’edat (sexe no especificat) s’observen lesions de coloració negrosa al greix subcutani que no afecta al múscul ni a la pell.

Fragments de pell rebuts al laboratori amb la presencia d’estructures negroses ramificades al teixit adipós subcutani.

 

Quin és el teu diagnòstic? (83)

%%RATING%%

L'estudi histopatològic va evidenciar lesions compatibles amb una melanosis uberis, aquí podeu consultar una entrada anterior amb detalls sobre aquesta troballa.
Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Melanoma
B
Paniculitis fúngica
C
Melanosis uberis
D
Miasi (infestació per larves d'artròpodes)
E
Antracosi
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.