Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! 

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En un vedell d’onze mesos, de raça Bruna dels pirineus, s’observen múltiples nòduls blanquinosos i endurits a l’aspecte ventral de la mucosa de la llengua.

Multiples nòduls (sagetes) endurits i blanquinosos a la base de la llengua.

Aspecte microscòpic d’una de les lesions

 

Quin és el teu diagnòstic? (84)

%%RATING%%

Aquesta lesió, histològicament, correspon a una glossitis piogranulomatosa d'etiologia bacteriana. En aquesta imatge, més augmentada, podem veure tres components que ens ajuden a arribar a aquest diagnòstic: (1) Splendore hoeppli: estructura eosinòfila central que consisteix en colònies de bacteris amb dipòsit radial d'immunocomplexes. Al seu voltant podem observar un (2) infiltrat inflamatori purulent, constituit per leucòcits polimorfonuclears neutròfils i, a la part més externa (3) el component granulomatós, constituit per macròfags de citoplasma més clar. Aquesta lesió és compatible amb un estadi incipient de la llengua de fusta, malaltia causada per Actinobacillus lignieresii o amb una infecció per altres bacteris com Nocardia, Trueperella, Actinomyces...  La resta de diferencials plantejats al repte poden provocar lesions macroscòpicament similars i que ens fan arribar al SESC per descartar Cisticercosi bovina.

1: Splendore hoeppli. 2: Infiltrat inflamatori purulent. 3: Infiltrat inflamatori granulomatós.


Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin és el teu diagnòstic?
A
Cisticercosi bovina
B
Calcinosi cutis
C
Glossitis bacteriana
D
Quists epitelials
E
Neoplasia de beina nerviosa perifèrica
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.