Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! 

Fes clic sobre la opció que creguis que és correcta i prem el botó “Get Results” per saber si l’has encertat.

En un xai de 6 mesos s’aprecien lesions granulomatoses al lòbul pulmonar apical dret i al nòdul limfàtic traqueobronquial.

Múltiples lesions granulomatoses confluents al parènquima pulmonar.

Lesions semblants es podien observar al nòdul limfàtic traqueobronquial.

 

Quin és el teu diagnòstic? (88)

%%RATING%%

Les lesions observades a l'estudi histopatològic consistien en una limfadenitis i pneumònia piogranulomatosa, amb necrosi, mineralització, abundants cèl·lules gegants multinucleades (algunes de Langhans) i una moderada quantitat de leucòcits polimorfonuclears eosinòfils. Tot i que no són les més característiques de tuberculosi, no es van poder observar estructures compatibles amb parasits, fongs o bacteris i no es podia descartar tuberculosi. El cultiu microbiològic va permetre aïllar un creixement abundant de Corynebacterium pseudotuberculosis, es tractava doncs d'un cas de Limfadenitis caseosa.

Your answers are highlighted below.
Question 1
Quin microorganisme es va aïllar d'aquesta lesió?
A
Corynebacterium pseudotuberculosis
B
Mycobacterium caprae
C
Nocardia spp
D
Rhodococcus equii
E
Pasteurella multocida
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.