Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!

En una vaca de 6 anys s’observa un creixement blanquinós, en forma de plaques a fetge, pulmó, úter, aparell digestiu, oment, pleura i peritoneu.

El creixement , d'aspecte proliferatiu en plaques s'observava tant a la pleura com al peritoneu. El diafragma estava entapissat per la lesió.

El creixement, d’aspecte proliferatiu en plaques s’observava tant a la pleura com al peritoneu.El diafragma estava entapissat per la lesió.

Alguns dels nòduls eren de coloració més vermellosa.

Alguns dels nòduls eren de coloració més vermellosa.

Detall de la lesió a la serosa peritoneal.

Detall de la lesió a la serosa peritoneal.

Quin és el teu diagnòstic? (9)

%%RATING%%

 

L’estudi histopatològic evidencia una proliferació neoplàsica densa amb evidents carcaterístiques de malignitat i diferenciació escamosa.

 

S'estableix, per tant un diagnòstic de metàstasis d'un carcinoma de cèl·lules escamoses.


Your answers are highlighted below.
Question 1
A
Tuberculosi perlada
B
Mesotelioma
C
Poliserositis proliferativa crònica
D
Carcinoma de cèl·lules escamoses
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There is 1 question to complete.