Durant el 2018 el SESC ha gestionat un total de 121 consultes. D’aquestes, 13 eren consultes telemàtiques i les 108 restants corresponien a sol·licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

Durant el 2018 s’han publicat 23 entrades en aquest blog en Català, Espanyol i Anglès. D’aquestes, 9 corresponien a reptes diagnòstics. Hem tingut un total de 104.898 visites, més del doble que l’any anterior!

A continuació presentem un resum de les dades d’aquest any. Aprofitem, un cop més, per agrair la col·laboració i esforç dels patòlegs i experts en sanitat animal tant de l’IRTA-CReSA, del SDPV i de la Facultat de Veterinària de la UAB així com al personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), especialment als inspectors veterinaris oficials que amb les seves contribucions fan possible l’èxit d’aquesta pàgina i d’aquest servei.

Evolució del número de consultes arribades al SESC. El nombre de consultes s’ha recuperat lleugerament respecte els anys anteriors.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. En la categoria de caça, les dues mostres corresponen a lesions de porc senglar. Com en anys anteriors les consultes des d’escorxadors d’aviram, conill i cavall són mínimes.

 

Distribució de les mostres analitzades en funció del servei de diagnòstic (número d’informes). SDPV: servei de diagnòsitc de patologia veterinària. NBS3 unitat de nivell de biocontenció 3 de l’IRTA-CReSA. NBS2 laboratoris convencionals de l’IRTA-CReSA. Els laboratoris de microbiologia són els de la Facultat de Veterinària de la UAB. Una mateixa consulta pot generar diferents mostres en un mateix servei o a diferents serveis.

Distribució de l’origen de les visites al blog del SESC.

 

Taula 1: Resum de les sospites de malalties de declaració obligatòria i zoonosis dels veterinaris que enviaven les mostres i altres processos que s’han diagnosticat.

SOSPITES I DIAGNÒSTICS
SOSPITA Número de consultes % Confirmació de la sospita DIAGNÒSTICS
Tuberculosi* 33 42.4%   (14/33) Tuberculosi (14)**

Limfadenitis caseosa (C.pseudotuberculosis) (6)

(Limfadenitis priogranulomatosa bacteriana (4)

Pneumònia d’etiologia bacteriana (3)

Limfadenitis priogranulomatosa fúngica (1)

Limfadenitis granulomatosa parasitària (1)

Mycobacterium kansasii (lesions compatibles amb TB) (1)

Necrosi del greix (1)

Carcinoma (1)

Altres (1)

Cisticercosi 18   44.4% (6/18) Cisticercosi bovina (6)

Miositis eosinofílica (4)

Hamartoma vascular (3)

Tumor de beina nerviosa periferica (2)

Displasia vascular focal (1)

Quist valvular (1)

Piogranuloma bacterià (1)

PPA/PPC*** 3 0% (0/3) Diatesi hemorràgica inespecífica (2)

Displasia renal (1)

*En aquesta classificació s’hi inclouen mostres rebudes en les que, tot i que l’inspector/a no sospitava TBC,  la lesió era compatible macroscòpicament.

**Els diagnòstics de TBC corresponen a bovins (n=9, dels quals 5 no estan confirmats per PCR/cultiu però tenien lesions compatibles), caprins (n=3) i porc senglar (n=2).

***En tots els casos van ser animals aïllats amb lesions de diàtesi hemorràgica compatibles amb PPA/PPC però que no suposaven una sospita seriosa, la infecció es va descartar mitjançant diagnòstic molecular (PCR) i estudi histopatològic.

Taula 2: Resum global de les consultes per categories de diagnòstic.
Categoria N DIAGNÒSTICS
Infecciós 32 Tuberculosi (14)

Limfadenitis caseosa (C.pseudotuberculosis) (6)

Pneumònia bacteriana (Actinomyces spp., T.pyogenes + Streptococcus ß-hemolític, A.pleuropneumoniae) (3)

Rinitis atròfica (P.multocida) (2)

Trueperella pyogenes (1)

Abscés testicular (T.pyogenes) (1)

Mycobacterium kansasii (lesions compatibles amb TB) (1)

Limfadenits per Rhodococcus equii (1)

Llengua de fusta (1)

Abscés hepàtic bacterià (Enterococcus spp., Streptococcus dysgalactiae subsp. Equisimilis, Enterobacter spp. ) (1)

Lesió cranial bacteriana (C.perfingens i A.caviae) (1)

Neoplasia 15 Tumor de baina nerviosa periferica (4)

Limfoma (3)

Limfoma esporàdic juvenil boví (1)

Melanocitoma (1)

Lipoma subcutani (1)

Carcinoma (1)

Adenocarcinoma oviductal (1)

Melanoma (1)

Altres (2)

Paràsits 12 Cisticercosi bovina (6)

Hidatidosi (E.granulosus senso lato) (2)

Encephalitozoon cuniculi (1)

Psoroptes spp. (1)

Ascaris suum (1)

Besnoitia spp. (1)

Limfadenitis granulomatosa parasitària (1)

Inflamatori 26 Miositis eosinofílica (5)

Limfadenitis priogranulomatosa bacteriana (5)

Pneumònia bacteriana (abscedificant) (3)

PDNS (2)

Nefritis embòlica (2)

Lesions fibrosants (pell i/o subcutani) (2)

Dermatitis perivascular inespecífica (1)

Esplenitis granulomatosa necrotitzant (1)

Nefritis intersticial (1)

Pericarditis crònica bacteriana (1)

Periorquitis fibrinosupurativa (1)

Septicèmia (1)

Fúngic 2 Limfadenitis fúngica (1)

Dermatofitosi (1)

Altres 30 Sense lesions (6)

Quist serós/limfàtic (3)

Hamartoma vascular (4)

Diàtesi hemorràgica (2)

Lipomatosi muscular (2)

Altres (2)

Nefritis isquèmica (1)

Necrosi del greix (1)

Múscul blanc (1)

Torsió testicular (1)

Malformació òssia (1)

Hiperqueratosi ruminal (1)

Degeneració neuroaxonal /dismielinogènesi (1)

Displàsia renal (1)

Cistomatosi apocrina (1)

Procés isquèmic (1)

Mioglobinúria (1)

Consultes no diagnòstiques 4 Consulta sobre sagnat ànecs (1)

Consulta sobre carns febrils en porcí (1)

Consulta sobre criteris per remetre sospites de TBC (1)

Consulta sobre determinació de l’edat per dentició (1)