Durant el 2019 el SESC ha gestionat un total de 149 consultes. D’aquestes, 6 eren consultes telemàtiques i les 143 restants corresponien a sol·licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

Durant el 2019 s’han publicat 23 entrades en aquest blog en Català, Espanyol i Anglès. D’aquestes, 13 corresponien a reptes diagnòstics. Hem tingut un total de 150.127 visites.

A continuació presentem un resum de les dades d’aquest any. Aprofitem, un cop més, per agrair la col·laboració i esforç dels patòlegs i experts en sanitat animal tant de l’IRTA-CReSA, del SDPV i de la Facultat de Veterinària de la UAB així com al personal de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), especialment als inspectors veterinaris oficials que amb les seves contribucions fan possible l’èxit d’aquesta pàgina i d’aquest servei.

 

Evolució del número de consultes al SESC, aques any ha remuntat el numero absolut de consultes però han baixat les únicament telemàtiques. L’augment es deu, en part, a un major número de sospites de tuberculosi i peste porcina.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. Per primer any hem rebut una consulta relacionada amb lesions en un peix.

Distribució de les mostres analitzades en funció del servei de diagnòstic (número d’informes). SDPV: servei de diagnòsitc de patologia veterinària. NBS3 unitat de nivell de biocontenció 3 de l’IRTA-CReSA. NBS2 laboratoris convencionals de l’IRTA-CReSA. SDPP Servei de diagòstic de patologia de peixos. Els laboratoris de microbiologia, parasitología i Anatomia són els de la Facultat de Veterinària de la UAB. Una mateixa consulta pot generar diferents mostres en un mateix servei o a diferents serveis.

 

A principis d’any vam proposar el REPTE DELS 100 GRANULOMES amb l’objectiu d’assolir una taxa de remissió de granulomes no tuberculosos d’un 0’1 (per mil animals sacrificats).

Malgrat un augment significatiu de les sospites de tuberculosi remeses (47 enguany versus les 33 sospites del 2018, veure Taula 1), pel que fa a l’especie bovina només s’han remès 27 sospites (lluny de les 100 proposades) de les quals 17 eren no tuberculosos (lluny dels 50 fixats com a objectiu). Així doncs encara hi ha marge de millora, posem el comptador de granulomes a zero i us animem, com sempre, a enviar qualsevol lesió compatible amb tuberculosi al SESC per maximitzar l’eficàcia de la vigilancia passiva. La bona notícia és que al tancament del 2019 la prevalença de tuberculosi en ramats de bovi a Catalunya era pràcticament del 0% així que cal treballar per mantenir aquesta dada els propers anys i poder assolir l’estatus de regió oficialment lliure de tuberculosi.

 

Taula1 : Resum de les sospites de malalties de declaració obligatòria i zoonosis dels veterinaris que enviaven les mostres i altres processos que s’han diagnosticat.

SOSPITES I DIAGNÒSTICS
SOSPITA Número de consultes % Confirmació de la sospita DIAGNÒSTICS
Tuberculosi* 47 34% (16/47) Tuberculosi (11)**

Lesions compatibles amb TBC (no confirmades per PCR/cultiu) (5)

Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (7)

Lesions parasitàries (5)

Neoplasia (4)

Limfadenitis caseosa (4)

Pneumonies no granulomatoses (3)

Rhodococcus equii (2)

Altres Micobacteris (2)

Lesions fúngiques (1)

Hepatitis abscedificant (Streptococcus) (1)

Altres (2)

Cisticercosi 27   22.2% (6/27) Cisticercosi bovina (6)

Miositis eosinofílica (4)

Arteriosclerosi (3)

Quist valvular (3)

Tumor de beina nerviosa periferica (2)

Tumor adenomatoide miocàrdic (2)

Hamartoma vascular (1)

Abscés miocardic (1)

Calcinosi circumscripta (1)

Granuloma col·lagenolític (1)

Hiperqueratosi focal (1)

Pericarditis crònica (1)

Glossitis piogranulomatosa bacteriana (1)

PPA/PPC*** 11 0% (0/11) Dermatitis perivascular eosinofílica (2)

Diatesi hemorràgica inespecífica (2)

Septicèmia (2)

Nefritis intersticial (1)

PDNS (1)

Petèquies tímiques (1)

Teixit limfoide normal (1)

Pneumònia intersticial + BNCP + PRRS (1)

 *En aquesta classificació s’hi inclouen mostres rebudes en les que, tot i que l’inspector/a no sospitava TBC,  la lesió era compatible macroscòpicament.

**Els diagnòstics de TBC corresponen a bovins (n=9, dels quals 3 no estan confirmats per PCR/cultiu però tenien lesions compatibles), caprins (n=3), ovins (n=1, no confirmat per PCR/cultiu) i porc senglar (n=3, un dels qual no confirmat per PCR/cultiu)).

***En tots els casos van ser animals aïllats amb lesions de diàtesi hemorràgica compatibles amb PPA/PPC però que no suposaven una sospita seriosa, la infecció es va descartar mitjançant diagnòstic molecular (PCR) i estudi histopatològic.

Taula 2: Resum de les consultes i diagnòstics
Categoria N DIAGNÒSTICS
Infecciós 29 Tuberculosi (11)

Lesions compatibles amb TBC (no confirmades per PCR/cultiu) (5)

Limfadenitis caseosa (C.pseudotuberculosis) (4)

Limfadenits per Rhodococcus equii (2)

Endocarditis bacteriana (Trueperella pyogenes) (1)

Meningitis bacteriana (Trueperella pyogenes) (1)

Malaltia de Marek (1)

Rinitis atròfica (P.multocida) (1)

Mycobacterium avium (1)

Hepatitis abscedificant bacteriana.Streptococcus spp. (1)

Pneumonia granulomatosa necrotitzant bacteriana . Gènere Mycobacterium (1)

Neoplàsia 22 Limfoma (7)

Tumor de beina nerviosa perifèrica (6)

Carcinoma de cèl·lules escamoses (2)

Melanoma (2)

Tumor adenomatoide miocàrdic (2)

Nefroblastoma (1)

Hamartoma vascular (1)

Papilomatosi oral (1)

Paràsits 22 Cisticercosi bovina (6)

Pneumònia verminosa (3)

Hepatitis granulomatosa parasitària (2)

Hidatidosi (E.granulosus sensu lato) (2)

Sarna (Psoroptes spp.) (2)

Ascaris suum (1)

Strongylus edentatus (1)

Colangiohepatitis crònica bacteriana (1)

Cysticercus tenuicollis (1)

Miocarditis granulomatosa parasitària (oví) (1)

Trajectes de migració parasitaris (Fasciola?) (1)

Cisticercosi ovina (hepàtica) (1)

Inflamatori 52 Limfadenitis piogranulomatosa bacteriana (8)

Miositis eosinofílica (6)

Pneumònies varies (intersticial, necrotitzant, BNCP) (4)

Arteriosclerosi (3)

Nefritis intersticial inespecífica (3)

Pielonefritis purulenta bacteriana (2)

Septicèmia (2)

Abscessos pulmonars (2)

Abscés miocardic crònic (1)

Calcinosi circumscripta (1)

Colangiohepatitis crònica congènita (1)

Dermatitis perivascular eosinofílica (2)

Epididimitis supurativa (1)

Fascitis granulomatosa per cos extrany (1)

Glossitis piogranulomatosa bacteriana (1)

Granuloma colagenolític (1)

Hematoma muscular (1)

Hiperplàsia limfoide lleu (1)

Hiperplàsia melsa (1)

Hiperqueratosi paraqueratòtica focal (1)

Miositis embòlico-metastàsica (1)

PDNS (1)

Pericarditis crònica (1)

Petèquies tímiques (1)

Piogranuloma muscular (1)

Tonsitilitis purulenta bacteriana (1)

Altres (1)

Fúngic 2 Pneumònia granulomatosa fúngica (1)

Microsporidis (1)

Altres 24 Absència de lesions significatives (3)

Quist valvular (3)

Diàtesi hemorràgica inespecífica (3)

RAP negatiu (2)

Cistomatosi aprocrina (2)

Congestió dermis (1)

Herniació diafrgamàtica d’un lòbul hepatic (1)

 

Call ossi (1)

Hiperplàsia nodular hepàtica (1)

Hipoplàsia maxil·lar (1)

Pòlip vesical. Fístula rectal. (1)

Quist serós pleural (1)

Quists hepàtics (1)

Quists serosos (1)

Ronyó i fetge poliquístics (1)

Consultes no diagnòstiques 2 Consulta sobre el correcte tall de caròtides de pollastres.

Consulta sobre l’edat per dentició d’un vedell.