Resum de les consultes rebudes al Servei de Suport a Escorxadors durant l’any 2010.

Durant el 2010 el SESC ha gestionat un total de 190 consultes. D’aquestes 19 eren consultes telemàtiques i les 171 restants corresponien a sol•licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

Durant el 2010 les pàgines de l’historial de consultes han estat visitades un total de 9313 vegades.

A continuació presentem un breu resum de les dades referents a aquestes consultes:

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. El sector porcí és el que major nombre de consultes purament telemàtiques envia. La majoría de mostres d’aviram eren per confirmar la malaltia de Marek.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. El sector porcí és el que major nombre de consultes purament telemàtiques envia. La majoría de mostres d’aviram eren per confirmar la malaltia de Marek.

Distribució per òrgans de les consultes rebudes. A dins de la categoría de multisistèmic hi trobem, per exemple, mostres per confirmar la malaltia de Marek; la majoria de mostres de limfonode eren per descartar/confirmar TBC i en el cas de mostres de múscul/miocardi la majoria eren per descartar/confirmar cisticercosi.

Distribució per òrgans de les consultes rebudes. A dins de la categoría de multisistèmic hi trobem, per exemple, mostres per confirmar la malaltia de Marek; la majoria de mostres de limfonode eren per descartar/confirmar TBC i en el cas de mostres de múscul/miocardi la majoria eren per descartar/confirmar cisticercosi.

Distribució  de les mostres analitzades en funció del servei. LVDMI: laboratori veterinari de diagnóstic de malalties infeccioses, SDPV: servei de diagnòsitc de patologia veterinària. NBS3 unitat de nivell de biocontenció 3. Una mateixa consulta pot generar diferents mostres en un mateix servei o a diferents serveis.

Distribució de les mostres analitzades en funció del servei. LVDMI: laboratori veterinari de diagnóstic de malalties infeccioses, SDPV: servei de diagnòsitc de patologia veterinària. NBS3 unitat de nivell de biocontenció 3. Una mateixa consulta pot generar diferents mostres en un mateix servei o a diferents serveis.

Taula 1: SOSPITES I DIAGNÒSTICS

SOSPITA

Número de consultes

% Confirmació de la sospita

DIAGNÒSTICS ALTERNATIUS

Tuberculosi

48

66.5%   (32/48)

Limfadenitis fúngica (n=3)

Granuloma bacterià (n=1)

Neoplasia (n=1)

Paràsits (n=1)

Altres (n=9)

Cisticercosi

34

61.76%    (21/34)

Miositis eosinofílica /sarcosporidiosi (n=7)

Neoplasia (n=3)

Altres (n=2)

Malaltia de Marek

28

71.4%    (20/28)

Carcinoma (n=2)

Criptosporidiosi (n=2)

Adenovirus (n=1)

Altres (n=2)

Sarcosporidiosi / Miositis eosinofílica

10

90%    (9/10)

Cisticercosi (n=1)
Neoplasia

10

60%    (6/10)

(Melanoma, Limfoma, Lipoma, Adeocarcinoma, Hepatocarcinoma, Sarcoma, indiferenciat)

Orquitis (n=1)

Hiperplasia limfoide (n=1)

Altres (n=2)

Pseudotuberculosi

3

100%

ALTRES

(n=46)

COMENTARIS

Lesions renals

4

Nefritis intersticial inespecífica, quists, càlculs renas, nefritis bacterianes ( E.coli, Staphilococcus spp.).
Lesions hepàtiques blanquinoses en conill

7

Coccidis.

Cysticercus pisciformis.

Hepattits crònica bacteriana (no s’ha pogut identificar l’agent etiològic).

Altres

35

Distomatosi, hidatidosi i altres lesions produides per paràsits.

Ectima contagiós.

Granulomes inespecífics.

Septicèmia en pollastres.

Acúmul de pigment ceroide a limfonode.

SDNP

Dermatitis (Ptiriasi rosada).

Ictericia

Pleuropneumònia fibrinosa crònica.

Altres…