Resum de les consultes rebudes al Servei de Suport a Escorxadors durant l’any 2012.

Durant el 2012 el SESC ha gestionat un total de 151 consultes. D’aquestes 12 eren consultes telemàtiques i les 139 restants corresponien a sol·licituds d’anàlisi laboratorial de mostres.

Des de la migració a la plataforma Word Press a l’Abril del 2012 les pàgines de l’historial de consultes blog han tingut  7.476 visites amb un total de 19.880 pàgines vistes. Des de llavors s’ha quadruplicat el número de visites.

A continuació presentem un breu resum de les dades referents a aquestes consultes:

Evolució de l’arribada de consultes al SESC en els seus 5 anys de funcionament.

Evolució de l’arribada de consultes al SESC en els seus 5 anys de funcionament.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com  la tuberculosi i la cisticercosi bovina. El sector porcí és el que major nombre de consultes purament telemàtiques envia. La majoría de mostres d’aviram eren per confirmar la malaltia de Marek.

Distribució per espècies de les consultes arribades al SESC. El sector boví, un any més, és el que aporta més mostres, sobretot per a la confirmació de diagnòstic de zoonosis com la tuberculosi i la cisticercosi bovina. El sector porcí és el que major nombre de consultes purament telemàtiques envia. La majoría de mostres d’aviram eren per confirmar la malaltia de Marek.

Distribució per òrgans de les consultes rebudes.

Distribució per òrgans de les consultes rebudes.

 SOSPITES I DIAGNÒSTICS

SOSPITA

Nº de consultes

% Confirmació de la sospita

DIAGNÒSTICS ALTERNATIUS

Cisticercosi

31

67,7% (n=21)

Miositis eosinofílica (2)

Neoplasia (2)

Altres (6)

Tuberculosi

29

39% (n=11)

Neoplasia (5)

Lesions piogranulomatoses (bacteris) (5)

Lesions fúngiques (1)

Altres (7)

Hidatidosi

8

37,5% (n=3)

Quist congènit (3)

Altres (2)

C. tenuicollis

9

44,4% (n=4)

Quists no parasitàris (3)

Altres (2)

C. cellulosae

4

0% (n=0)

Quists valvulars (3)

Altres (1)

Malaltia de Marek

4

100% (n=4)

Ectima contagiós

4

75% (n=3)

Dermatofitosi (Tinya) (n=1)
ALTRES

(n=57)

COMENTARIS

Neoplasia

8

Limfoma (5)

Osteocondroma

Teratoma

Altres (1)

Lesions de la pell i annexes

16

Dermatitis eosinofílica (2)

Besnoitiasi (2)

SDNP (3)

Pitiriasi rosea

Dermatofitosi

No concloent (7)

Altres

33

Torsió de Melsa (2)

Septicèmia (lesion de tipus embolicometastàsic) (3)

Miositis eosinofílica (2)

Hematomes (2)

Melanosi (2)

Malformacions (2)

Calcificació aorta.

Nefritis intersticial

Pielonefritis

Enterirtis necrotitzant

Artritis

Altres (15)