Es remeten al SESC diversos casos de porc amb el musell escurçat o desviat i, a la secció, atròfia o absència de cornets nassals.

Els inspectors informen de lesions compatibles amb una rinitis atròfica, però volen distingir entre rinitis atròfica progressiva i no progressiva. Ambdós processos són d’etiologia multifactorial i presenten lesions morfològicament similars però la significació patològica és diferent.

Rinitis atròfica no progressiva

Rinitis atròfica progressiva

Etiologia

 Bordetella bronchiseptica

Pasteurella multocida

(positiva a la toxina dermonecròtica).

Factors predisposants

Mala qualitat de l’aire (pols, amoníac…).

Infecció concomitant amb B.bronchiseptica.

Mala qualitat de l’aire (pols, amoníac…).

Lesions

Deformitat i/o desviació del musell.

Atròfia i malformació dels cornets nassals.

Braquignàtia (escurçament del maxilar).

Diagnòstic

Determinar la presència de B. bronchiseptica per cultiu microbiològic a partir de mostres d’hisop nassal.

Determinar la presència de P. multocida positiva a la toxina dermonecròtica.

Es pot fer mitjançant cultiu microbiològic a partir de mostres d’hisop nassal o be mitjançant PCR directa de l’hisop.

Observacions

Significació patològica limitada.

Pot provocar pèrdues econòmiques importants.

Restriccions a l’exportació.

Pel diagnòstic en animals d’escorxador la mostra ideal és un hisop nassal pres abans de l’escaldat. Però es poden remetre també mostres de teixit (cornet nassal) d’animals un cop escaldats i/o congelats.

Crani de porc amb el musell escurçat (braquignàtia). No es va detectar la presència de P. multocida mitjançant tècniques de biologia mol·lecular (PCR).

Crani de porc amb el musell escurçat (braquignàtia). No es va detectar la presència de P. multocida mitjançant tècniques de biologia mol·lecular (PCR).

Un altre crani de porc amb desviació del musell. En aquest cas, mitjançant PCR es va demostrar la presència de P. multocida positiva a la toxina dermonecròtica.

Un altre crani de porc amb desviació del musell. En aquest cas, mitjançant PCR es va demostrar la presència de P. multocida positiva a la toxina dermonecròtica.

Tall longitudinal d’un crani on s’aprecia atròfia (pràcticament absència) dels cornets nassals. En aquest cas, mitjançant PCR es va demostrar la presència de P. multocida positiva a la toxina dermonecròtica.

Tall longitudinal d’un crani on s’aprecia atròfia (pràcticament absència) dels cornets nassals. En aquest cas, mitjançant PCR es va demostrar la presència de P. multocida positiva a la toxina dermonecròtica.

 Un altre cas amb el musell escurçat (braquignàtia) i, al tall transversal atròfia dels cornets.

Un altre cas amb el musell escurçat (braquignàtia) i, al tall transversal atròfia dels cornets.

El diagnòstic morfològic de rinitis atròfica es fa idealment mitjançat un tall transversal del crani a nivell del 1er premolar superior (o de la comissura labial) que permet avaluar l’estat d’atròfia dels cornets. La imatge de l’esquerra correspon a un porc amb una morfologia normal dels cornets nassals, a la dreta un cas de rinitis atròfica.

El diagnòstic morfològic de rinitis atròfica es fa idealment mitjançat un tall transversal del crani a nivell del 1er premolar superior (o de la comissura labial) que permet avaluar l’estat d’atròfia dels cornets. La imatge de l’esquerra correspon a un porc amb una morfologia normal dels cornets nassals, a la dreta un cas de rinitis atròfica.