Servei de suport a escorxadors

 

El servei de suport a escorxadors (SESC) és una iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya) i del CReSA.

Per contractar els serveis del SESC, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic suport.escorxadors@cresa.uab.cat i us farem arribar les nostres tarifes i ofertes.

 

Objectius:

 

L’objectiu del SESC és donar un suport diagnòstic a les actuacions dels veterinaris oficials d’escorxador en la seva responsabilitat sobre la destinació dels animals i de les carns després de dur a terme les inspeccions ante mortem i post mortem, d’acord amb la seva formació i experiència, els procediments aprovats i la normativa legal.

El SESC ofereix un mitjà on-line accessible, complet i segur per a que els serveis oficials veterinaris puguin canalitzar les seves consultes.

 

El SESC vol donar un abordatge integral a la solució de les consultes, i per això engloba dos aspectes:

· Consultes telemàtiques

· Anàlisis laboratorials.

En aquests enllaços s’estableixen les funcions de cadascun dels dos aspectes i es defineix el protocol d’emissió d’informes i terminis orientatius d’anàlisi de mostres.

Go to Top