Posts tagged Adipós

Canal de cavall amb greix marró

0

En una euga de 5 anys s’aprecia un canvi de coloració del teixit adipós. Aquest presenta una coloració marronosa tant a nivell subcutani com el greix visceral (more…)

Malaltia del greix groc

1

En una canal de boví de raça frisona, de 12 mesos, mascle, s’aprecien alteracions en l’aspecte del greix de les cavitats abdominal i toràcica (more…)

Go to Top