Posts tagged Digestiu

Canals de porc amb el budell negre

1

Ens remeten mostres d’intestins de porc d’una partida en què 100 animals presentaven una coloració negrosa de la mucosa intestinal en tota la seva longitud. La coloració es limitava a la mucosa sense aprofundir a la resta de capes de l’intestí. La resta d’òrgans no presentava lesions. (more…)

Quin és el teu diagnòstic? (80)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!  (more…)

Hemorràgies en una canal de porc: No ens atabalem!

4

Amb la recent detecció de casos de Peste Porcina Africana (PPA) en senglar a Bèlgica a ningú se li escapa que hi ha cert risc d’introducció d’aquesta malaltia al nostre territori, així com també existeix cert risc d’introducció de la peste porcina clàssica (PPC). (more…)

El cas del porc amb la panxa plena d’escuma

0

En una canal de porc, mascle, de raça híbrida, de 6 mesos d’edat s’observa, en obrir la cavitat abdominal, una gran quantitat d’exsudat serosanguinolent amb restes de fibrina i abundant quantitat d’escuma de color blanc. Les vísceres presenten adherències entre elles i a les parets. (more…)

Paràsits? No, tumors de beina nerviosa perifèrica

0

En una mateixa setmana vam rebre dues sospites de Cisticercosi bovina per lesions musculars observades en dos bovins de procedències geogràfiques diferents. (more…)

Senglars amb l’intestí gruixut de color lila

1

A través de les sales de tractament de carn de caça ens van arrivar imatges de senglars capturats a la comarca de l’Alt Empordà amb l’intesti gruixut d’una coloració lila molt marcada. (more…)

Lesions de Pesta Porquina Africana

0

El virus de la pesta porquina africana (PPA) ja corre per el continent europeu (Veure entrada PPA, una malaltia no tant africana). Davant la possibilitat de que acabi arribant a les nostres latituds hem volgut repassar, en aquesta entrada, quines són les lesions més típiques que ens haurien de fer sospitar d’una cas de PPA a l’escorxador.  (more…)

Massa verdosa a la bufeta urinària d’una canal de porc

0

En una truja de 3 anys s’aprecia un marcat engruiximent de la paret de la bufeta urinària que presenta una massa de coloració verdosa. (more…)

Quin és el teu diagnòstic?! (8)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat!
(more…)

Lesions vermelloses a l’intestí de pollastre

4

Amb certa freqüència s’observen taques d’aspecte hemorràgic a la paret intestinal de pollastres, a nivell del duodè. (more…)

Go to Top