Posts tagged Reproductor

Quists d’inclusió serosos a l’úter d’una truja

0

Ens remeten mostres d’un úter de truja de raça creuada i 3 anys d‘edat que presenta múltiples quists de diàmetre variable (de 0’5 a 5 cm) i contingut serós adherits a la membrana serosa de l’òrgan. (more…)

Quin és el teu diagnòstic? (54)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

Lesions a les glàndules mamàries de truja

0

Darrerament ens han arribat consultes referents a alteracions de la glàndula mamària de canals de porcí femella reproductor. Es tracta d’un òrgan que, en el cas de truges lactants o recent deslletades, es pot destinar a consum humà. (more…)

Quin és el teu diagnòstic? (23)

0

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

Detall de la secció d'una de les masses ovàriques.
Detall de la secció d'una de les masses ovàriques.

Quin és el teu diagnòstic?! (1)

2

Al final de l’entrada podeu votar pel diagnòstic que cregueu més encertat! (more…)

Quist
Quist

Lesions nodulars disseminades a la cavitat abdominal d’una truja

0

Una truja reproductora de 3 anys presenta múltiples lesions nodulars disseminades a la cavitat abdominal de mida variable, consistència dura i color blanquinós. Aquesta lesió s’observa als ovaris, al fetge, a la melsa, bufeta urinària, epiplons, diafragma i estómac. (more…)

Lesions nodulars-quístiques a la cavitat abdominal.

0

En una vaca femella, Bruna dels pirineus, de 15 anys es van observar lesions nodulars quístiques múltiples a la cavitat abdominal. (more…)

Go to Top