En un vedell mascle de raça frisona es van observar taques negres multifocals molt abundants en els pulmons. Al tall la coloració negrosa aprofundia en el parènquima pulmonar. Al fetge, en menor mesura, també s’hi podia observar aquesta lesió.

Aquestes imatges són compatibles amb un cas de melanosi maculosa. Es caracteritza per ser multifocal i la localització pot ser molt variada i afectar a qualsevol òrgan.

Es tracta de cúmuls focals, benignes, ben delimitats, de melanòcits amb pigment de melanina i és d’orígen congènit. Cal diferenciar-ho de melanoma (proliferació neoplàsica maligna de melanòcits, veure casos previs en porcí) i d’hemorràgies.

Si a les taques negres se’ls aplica aigua oxigenada, permanganat potàssic o algun altre agent oxidant, es blanquegen per oxidació.

Taques multifocals de color negre al pulmó, al tall aprofudeixen en el parènquima pulmonar.

Taques multifocals de color negre al pulmó, al tall aprofudeixen en el parènquima pulmonar.

Les taques, en aquest cas, també es podien observar al fetge.

Les taques, en aquest cas, també es podien observar al fetge.