En una canal de conill, mascle, de 60 dies d’edat, de raça hibrida d’engreix, s’observa que un dels lòbuls hepàtics presenta un augment de mida i una coloració pàl·lida amb dipòsit de material fibrinós a la càpsula.

L’estudi histopatològic evidencia necrosi per coagulació del parènquima hepàtic. Es tracta d’una lesió compatible amb un torsió del lòbul hepàtic amb la corresponent necrosi isquèmica dels hepatòcits degut a la oclusió dels vasos sanguinis. La lesió presenta un important component fibrós i de mineralització que indiquen la seva cronicitat.

Per llegir més sobre un cas similar feu clic en aquest enllaç (en anglès).

 

Fetge de conill amb un dels lòbuls augmentat de mida i de coloració més pàl·lida.

 

Detall de la lesió. Es pot observar material fibrinós dipositat sobre la càpsula.