La Tuberculosi és una zoonosi causada per bacteris del complex Mycobacterium tuberculosis. A Catalunya, en els darrers 5 anys, els casos de tuberculosi en l’espècie bovina han disminuït força degut al programa que s’està duent a terme per eradicar aquesta malaltia.

En aquesta situació de baixa prevalença la vigilància passiva basada en detecció de lesions compatibles amb tuberculosi a l’escorxador adquireix una importància vital per detectar nous brots de la malaltia i poder-los controlar abans que afectin a altres ramats o a persones.

La tuberculosi presenta lesions característiques que consisteixen en la presència de granulomes, especialment en els limfonodes respiratoris (veure figures 1 i 2). És, per tant, necessari fer un diagnòstic acurat de totes les lesions granulomatoses que s’observin a l’escorxador. L’anàlisi laboratorial (histopatologia, PCR, cultiu microbiològic) permetrà diferenciar si es tracta de lesions causades per micobacteris o per altres etiologies que causen lesions macroscòpicament molt semblants com ara: fongs (veure figura 4), paràsits, algunes neoplàsies, etc…

Cal recordar que la tuberculosi no només afecta a l’espècie bovina, altres espècies domèstiques com la cabra també són susceptibles i s’ha comprovat que poden transmetre la malaltia a ramats bovins. També cal parar atenció a la presència de lesions als reservoris salvatges, especialment el porc senglar és un reservori de TBC a la península ibèrica.

A continuació podeu veure imatges d’alguns casos arribats al SESC en els darrers mesos.

Lesions compatibles amb tuberculosi en el limfonodes mediastínics d’un vedell.

Figura 1: Lesions compatibles amb tuberculosi en el limfonodes mediastínics d’un vedell.

Lesions compatibles amb tuberculosi en els limfonodes traqueobronquials de tres cabres reproductores.

Figura 2: Lesions compatibles amb tuberculosi en els limfonodes traqueobronquials de tres cabres reproductores.

Tuberculosi perlada en el remug d'una vaca de 8 anys.

Figura 3: Tuberculosi perlada en el remug d’una vaca de 8 anys.

Limfadenitis granulomatosa en el limfonode mesentèric d’un vedell de 9 mesos. L’estudi histopatològic va evidenciar que les lesions eren causades per fongs.

Figura 4: Limfadenitis granulomatosa en el limfonode mesentèric d’un vedell de 9 mesos. L’estudi histopatològic va evidenciar que les lesions eren causades per fongs.