Accidents laborals: no és “mala sort”

Els fets no desitjats (FND) són una constant en la nostra vida. Correm per agafar l’autobús i, just quan estem molt a prop d’aconseguir, tanca les portes i arrenca …

Els accidents, són un subconjunt dins d’aquests Fets No Desitjats (FND). Es tracta d’aquells que generen conseqüències per a la salut. Correm per agafar l’autobús i just quan anem a aconseguir-ho ens lesionem el  peu al saltar de la vorera …

Un accident, en genèric, és un resultat de l’activitat humana, sobtat, inesperat i de curta durada que dóna lloc a un resultat no desitjat (Hollnagel, 2004). Dins dels accidents generals tenim, al seu torn, els accidents de treball: per exemple les punxades per seguir intentant tapar les agulles amb els seus corresponents caputxes …

La major part dels FND ens ocorren de manera individual; vostè, jo o aquell company té un accident. No hem d’oblidar, però, que tots els accidents ocorren sempre en un context social. Si intentem aplicar la nostra experiència individual forjada pels accidents soferts o vistos al context social de l’accidentalitat les conclusions que traiem poden ser, sovint, errònies i poden conduir a que prenguem mesures que no contribueixin a resoldre el problema.

Quines són les causes reals dels accidents de treball? Quina idea té vostè? Què creu que pensa la resta de la gent? I que ens diu l’experiència i les dades contrastades?

Anem a llistar ara una sèrie de possibles causes genèriques d’accidentalitat:

 1. El lloc de treball està en condicions dolentes.
 2. Els accessos al lloc de treball estan en condicions dolentes.
 3. La màquina està insuficientment protegida.
 4. L’àrea de treball o superfície és insegura.
 5. Les instal·lacions són velles.
 6. Cal treure la producció per sobre de tot.
 7. Per falta d’eines o mitjans adequats.
 8. El propi treball obliga a realitzar operacions perilloses.
 9. Per esforços o postures forçades.
 10. Falta o inadequació dels equips de protecció personal.
 11. Per cansament o fatiga.
 12. Per excés de confiança o costum.
 13. El lloc de treball està mal dissenyat.
 14. Es treballa sense la formació suficient.
 15. El ritme de treball és molt elevat.
 16. Manca d’espai.
 17. Manca d’experiència en el treball.
 18. Per causes relacionades amb el trànsit.

Escullin una, bé, no serem dràstics, 3 causes majoritàries i guardeu-la escrites en un paper abans de seguir llegint.

Què opina la gent? La gent té tres idees bàsiques; l’excés de confiança, la mala sort (és la primera vegada que passa, mai ens havia passat) i l’error humà. Fins i tot Joan Rosell en algun tall periodístic ha comentat “també el destí té la seva importància” (!!). Sorprenentment, tant els dirigents empresarials com els treballadors coincideixen en aquest punt; en els dos casos van indicar com a causa majoritària l’excés de confiança, les distraccions, o el costum (poc més del 50%).

La teoria i les idees preconcebudes enfront de l’experiència.

Tarvainen i Mattila l’any 2000 van realitzar una investigació exhaustiva de més de 400 accidents mortals (entre 1985 i 1996) i van concloure que eren multicausals (de l’ordre de 5 causes per accident) i que les causes organitzatives eren les més comunes (de l’ordre del 50 %). Entre els errors organitzatius detectats els mètodes de treball (amb un 30%), el manteniment (una mica més del 15%) i la supervisió i la informació-cooperació (totes dues amb una mica menys del 15%) van ser els més freqüents. Quan la classificació es feia discriminat entre causes de l’organització, medi ambient, equips i personal, l’organització per si sola sumava el 50% i el segon grup de causes era el medi ambient amb una mica menys del 20% i els equips amb una mica més del 10%.

En l’anàlisi qualitativa de la mortalitat per accident de treball a Espanya (2005-2007) l’organització del treball i la tasca (causant del 31% dels accidents) i la gestió de la prevenció (amb un 17%), ambdues lligades a la organització, ja sumaven el 50% dels accidents.

Per tant els errors que condueixen als accidents són múltiples, i han portat a l’avui dia universalment acceptat principi de la multicausalitat.

Cal distingir clarament entre errads i incompliments. Els errors poden ser conseqüència de manca de coneixements o experiència (individual, del treballador) i es combaten amb formació continuada dels treballadors. Els incompliments, n’hi ha de diversos tipus (vegeu Taula 1) afecten molt més a l’organització. I una tolerància reiterada en l’incompliment de les normes de seguretat pot portar a un excés de confiança individual de greus conseqüències.

  taula_noticia_17.6

Al llarg del segle XX, i el que portem de segle XXI, s’han desenvolupat diferents teories per explicar l’accidentalitat i, modelitzant-la, buscar la manera de reduir. De l’evolució dels models es poden extreure també bastants lliçons, que queden per a una altra entrada.

Però aquesta, aquesta és definitivament una altra història.

PD: Guardin el paper fins a la lectura de la segona entrada, si us plau.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Cap de la Unitat de Biocontenció IRTA-CReSA. comentarisviruslents.org xavier.abad@irta.cat