Disponible l’informe de casos de malaltia per virus Chikungunya, Dengue i Zika a Catalunya durant el 2018

Mosquit tigre. Autor: Alexander Northey (CC BY-NC 2.0)

La Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències en Salut Pública de l’Agència de Salut Pública de Catalunya ha publicat l’informe de vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya durant el període de juny a novembre de 2018. L’IRTA-CReSA col·labora en l’execució d’aquesta vigilància.

Des de 2014, deu anys després de l’arribada del mosquit tigre a Catalunya, cada temporada d’activitat de mosquits es desplega el Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya per reduir el risc de transmissió dels virus Chikungunya, Dengue i Zika entre la població amb la coordinació d’experts en entomologia, epidemiologia, medicina clínica, virologia i salut pública.

Informe ASPCAT

Informe ASPCAT

Segons els resultats de l’informe, durant el 2018 es van detectar diversos casos de persones infectades amb Chikungunya, Dengue o Zika a Catalunya com els darrers anys. Tots aquests casos van ser de persones que es van contagiar amb el virus en un altre país, però se’ls va diagnosticar la malaltia un cop van ser a Catalunya. Fins ara a Catalunya no s’havia detectat cap cas de transmissió autòctona d’aquestes malalties, però el 15 de novembre es va confirmar el primer cas de Dengue a Catalunya sense haver viatjat fora de la regió. D’altra banda, a la resta de l’Estat Espanyol també per primera vegada es van detectar casos de transmissió autòctona de Dengue. El 4 d’octubre es van notificar 3 casos de transmissió autòctona de Dengue en membres d’una mateixa família que havien estat a Múrcia i a Cadis durant l’agost. Més tard, es van notificar dos casos més de Dengue vinculats a la regió de Múrcia.

Els virus Chikungunya, Dengue i Zika són agents infecciosos que es transmeten principalment per la picada de mosquits del gènere Aedes, i el mosquit tigre (Aedes albopictus) n’és un dels potencials vectors. La transmissió d’aquests virus es produeix quan una femella de mosquit pica una persona que ja té el virus a la sang amb una concentració suficient per infectar al mosquit. Després, aquest el transmetrà a una altra persona sana a través d’una nova picada. Per tant, quants més vectors hi ha en una zona, el risc de contagi és més alt.

A Catalunya, el 5% de les infeccions ateses a les consultes de viatgers són provocades per arbovirus. Això es deu a que cada vegada hi ha més circulació de persones viatgeres entre països  on aquestes malalties són endèmiques. A més, el pic d’aquests viatges internacionals acostuma a coincidir amb l’època de més activitat del mosquit tigre al nostre territori.

L’IRTA-CReSA diagnostica si els mosquits contenen els virus

En l’àmbit de l’encàrrec de prestació de Serveis de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, el Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA participa en l’actualització i la revisió del Protocol de Vigilància de la Chikungunya, el Dengue i el Zika realitzant el diagnòstic en els mosquits que es capturen durant les inspeccions entomològiques. La investigadora Núria Busquets és la responsable d’aquest diagnòstic.

Quan es detecten casos sospitosos d’una persona malalta per aquestes malalties i a més coincideix amb el període virèmic -entre 4 i 8 dies després de la infecció- entre d’altres accions es capturen els mosquits del voltant de la seva llar per comprovar la presència de mosquits tigre. Després, als laboratoris de l’IRTA-CReSA s’analitzen les femelles capturades per comprovar si són portadores del virus en qüestió.

En tots els exemplars capturats de femelles de mosquit tigre del 2018 no es va detectar cap cas positiu als virus de chikungunya, dengue o zika. No obstant, el 2015 es van detectar per primera vegada femelles de mosquit tigre amb el virus del Dengue, capturades en una zona residencial on vivia un pacient amb la malaltia i que havia viatjat a una zona endèmica.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Programa de Sanitat Animal IRTA. marina.torres@irta.cat Tel. +34 93 467 40 40 Ext. 1788