IRTA-CReSA col·labora amb el Curs en Estratègies en Bioseguretat i Biocontenció, de la UAB

L’última edició del curs de Postgrau en Estratègies en Bioseguretat i Biocontenció, que ha tingut lloc al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), entre el 3 i 7 d’octubre del 2016 ha comptat amb la col·laboració, com en edicions prèvies, de personal de l’IRTA-CReSA. Aquesta cinquena edició definitivament consolida aquest “veterà” curs de postgrau en bioseguretat i biocontenció com un referent en la formació en bioseguretat i biocontenció a Espanya, ja ha completat tot l’aforament teòric i ha deixat alumnes en llista d’espera per a la propera edició. És un símptoma del creixent interès que aquestes temàtiques tenen entre alumnes, o senzillament persones interessades, en els diversos camps de les ciències de la vida.

El temari és molt divers: introducció a la bioseguretat, normatives, introducció a l’avaluació i gestió del risc; control del risc (controls d’enginyeria o instal·lació, organitzatius o procedimentals, o ús d’equips de protecció individual); resposta davant d’emergències biològiques; gestió de residus; transport de material biològic; educació continuada en bioseguretat, etc. El professorat, l’habitual en cursos precedents, amb experiència i un programa ja rodat, si bé cada any s’incorporen nous temes o enfocaments en el guió, compta amb professors de l’IRTA-CReSA, amb comunicacions com a Programa de gestió del risc biològic en el laboratori. La norma UNE-CWA 15793-2013, o Col·locació i extracció segura d’equips de protecció individual a càrrec de Xavier Abad, o Disseny d’instal·lacions per petit i gran animal. Equips i instal·lacions de biocontenció. Pràctiques específiques, a càrrec de Mariano Domingo.

A moment of the visit to the animal facilites within the level 3 biocontainment unit.

Visita a un dels box d’animals de la unitat de nivell 3 de biocontenció.

El curs va comptar també amb algunes sessions pràctiques i una llarga visita (de prop de 4 hores) a una instal·lació d’alta seguretat biològica, l’IRTA-CReSA, Centre de Recerca en Sanitat Animal, on s’han pogut “veure i tocar” molts els elements prèviament explicats de bioseguretat i biocontenció. Aquesta visita, una activitat excepcional en aquest tipus d’instal·lacions, i un valor afegit clar d’aquest curs, va ser realitzada per David Solanes com a Cap de Serveis Tècnics i per Xavier Abad, com a Responsable de Laboratoris i Oficial de Bioseguretat. Onze estudiants van poder entrar, sotmetent-se a les rutines habituals del centre, i veure el detall del funcionament i disposició de tots els sistemes crítics i sistemes barreres de la Unitat de Biocontenció, visitant fins i tot un box experimental on van comprovar la modularitat i flexibilitat de la instal·lació.

Una experiència enriquidora per a tots, formadors i estudiants. IRTA-CReSA sempre estarà compromès amb aquella formació que incrementi la conscienciació i interès per les temàtiques relacionades a la bioseguretat, biocontenció i bioprotecció.

La unitat de biocontenció de nivell 3 de l’IRTA-CReSA, juntament amb la del CISA-INIA, forma part de la RELASB, una xarxa de laboratoris d’alta seguretat biològica que és part del mapa d’ICTS (Infraestructures científico-tècniques singulars) d’Espanya.

Coneix més sobre l'autor d'aquest post:

Cap de la Unitat de Biocontenció IRTA-CReSA. comentarisviruslents.org xavier.abad@irta.cat