Tag Archives: Biocontenció

Comentaris virus-lents (20): El CReSA és una ICTS? I què és una ICTS?

La ciència es pot fer amb pocs mitjans, però bons plantejaments, millors preguntes i molt de cervell. Tanmateix molta de la ciència actual necessita grans mitjans…i molt de cervell per aprofitar-los.

Comentaris virus-lents (17): Bioseguretat a Europa; harmonitzant i deixant petja catalana

Les últimes emergències virals mediàtiques (Ébola, MERS – Coronavirus, Chikungunya) no fan més que alimentar la necessitat d’una bona pràctica en el disseny, ús, manteniment de laboratoris o instal·lacions que treballin amb patògens d’elevada perillositat i greus conseqüències en el cas del seu alliberament involuntari o malintencionat. D’aquí la gran importància que es desenvolupin iniciatives de formació continuada en aquest camp.