Tag Archives: Virus

Els experts mundials en virologia es reuneixen a Barcelona. Canvi climàtic, globalització i transmissió de malalties víriques

Es descriu per primera vegada la dinàmica de la infecció per circovirus porcí tipus 3 (PCV-3) en quatre granges espanyoles

Entrevista. Situació actual de la Pesta Porcina Africana i Clàssica

El nou coronavirus de l’Orient Mitjà (MERS-CoV) segueix un patró estacional a la península Aràbiga

Un estudi sobre el virus de la Vall de Rift fet per l’IRTA-CReSA i l’INIA-CISA és guardonat per la Royal Entomological Society

Pesta porcina africana, una epidèmia que recorre Europa

Liebre ibérica. Juan Lacruz CC-BY

L’IRTA coordina el grup de treball ‘MIXOlepus’ per fer front a la mixomatosi en la llebre

La mixomatosi és una malaltia que principalment afectava els conills, però recentment s’han detectat brots en la llebre ibèrica per primera vegada. El grup de treball ‘MIXOlepus’, coordinat per l’investigador del programa de Sanitat Animal de l’IRTA Ignasi Badiola i del subprograma de malalties endèmiques, estudiarà la malaltia amb l’objectiu de desenvolupar una vacuna.

Els porcs i les llames també es poden infectar amb MERS-CoV