Formació: patologia, inspecció, benestar i necròpsies

Durant els mesos de març i abril, el CReSA va col·laborar en tres cursos dirigits a veterinaris oficials del Departament de Salut (DS) de la Generalitat de Catalunya amb tasques d'inspecció i control sanitari, i en un curs organitzat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR).

Els cursos dirigits a veterinaris oficials del DS amb tasques d'inspecció i control sanitari als escorxadors, sales d’especejament i establiments de producció de preparats de carn, són una activitat de l’Agencia de Protecció de la Salut a Barcelona, i es van realitzar per duplicat, seguint els programes següents:

Patologia i inspecció sanitària de les aus de corral
13 i 27 de març de 2009. Facultat de Veterinària. UAB.
Programa:

 • Documentació  de trasllat a l’escorxador. Desinfecció de vehicles i gàbies. Identificació. Benestar en la descàrrega i atordiment. Actuacions veterinàries oficials. Sr. Iscle Segla. Coordinador de Programes Sanitaris. Subdirecció de Ramaderia. DAR.
 • Principals patologies de les aus de corral. Zoonosis. Diagnòstic diferencial i decomís a l’escorxador. Sra. Roser Dolz. Investigadora. CReSA.
 • Actuacions veterinàries oficials a l’escorxador: inspecció ante-mortem i inspecció post-mortem. Sistemàtica de la inspecció i causes de decomís. Casos pràctics. Srs. Xavier Borràs i Manel Giménez. Veterinaris oficials d’escorxador adscrits al Servei Regional de l’Agencia de Protecció de la Salut a Barcelona.

Patologia i inspecció sanitària dels conills
20 i  27 de març de 2009. Facultat de Veterinària. UAB.
Programa:

 • Documentació  de trasllat a l’escorxador. Desinfecció de vehicles i gàbies. Identificació. Benestar en la descàrrega i atordiment. Actuacions veterinàries oficials. Sra. Rosada Gili. Subdirecció de Ramaderia. DAR.
 • Principals patologies dels conills. Zoonosis. Diagnòstic diferencial i decomís a l’escorxador. Sr. Joan Rosell. Veterinari especialista en cunicultura. NANTA-NUTRECO.
 • Actuacions veterinàries oficials a l’escorxador. Inspecció ante-mortem. Inspecció post-mortem. Sistemàtica de la inspecció i causes de decomís. Casos pràctics. Sr. Marc Esquius. Veterinari oficial. Servei Regional de l’Agencia de Protecció de la Salut a la Catalunya Central.

Benestar animal en ungulats domèstics
17 i 24 d’abril de 2009. Facultat de Veterinària. UAB.
Programa:

 • Conceptes generals sobre benestar animal. Comportament especial de cada espècie. Fisiologia de l’estrés. Aspectes de legislació. Sr. Xavier Manteca. Facultat de veterinària. UAB.
 • Transport dels animals. Càrrega i descàrrega dels animals. Estabulació. Factors estressants. Sr. Xavier Manteca. Facultat de veterinària. UAB.
 • Insensibilització i tècniques de sacrifici. Sistemes d’atordiment per les diferents espècies i eficàcia. Immobilització. Aspectes normatius. Sr. Antonio Velarde. IRTA.
 • Sacrificis rituals. Tipus. Aspectes normatius. Situació actual. Sr. Antonio Velarde. IRTA.

Cal recordar que el CReSA col·labora de manera rutinària amb el DS a través del servei de suport a escorxadors (SESC). L’objectiu del SESC és donar un suport a les actuacions dels veterinaris oficials d’escorxador en la responsabilitat que tenen sobre la destinació dels animals i de les carns després de dur a terme les inspeccions ante mortem i post mortem, d’acord amb la seva formació i experiència, els procediments aprovats i la normativa legal. Per això es posa a l’abast dels serveis oficials veterinaris un mitjà a través del qual poder canalitzar les seves consultes.

Per altra banda, organitzat pel DAR i el Centre de Formació i Estudis Agrorurals, el darrer 21 d’abril de 2009 es va celebrar al CReSA el Curs pràctic de necròpsies i presa de mostres, on van participar com a docents Miquel Nofrarías i Sergio López, investigadors del CReSA.
Programa:

 • Tècniques microbiològiques als Laboratoris de Sanitat Ramadera. Sra. Montse Saco. DAR - LSR Barcelona.
 • Presa de mostres en funció de la malaltia a diagnosticar. Srs. Miquel Nofrarías i Sergio López. CReSA.
 • Condicionament i tramesa de mostres als laboratoris de Sanitat Ramadera i als Laboratoris de referència. Sra. Montse Saco, DAR - LSR Barcelona.
 • Epidemiologia bàsica. Enquestes epidemiològiques (casos pràctics). Sr. Julio Álvarez. Laboratorio VISAVET.
 • Realització de necròpsies (porcí, oví i boví). Srs. Miquel Nofrarías i Sergio López. CReSA.


Per accedir al Servei de Suport a Escorxadors:

 

¡Recomana aquesta pàgina!: