Últims resultats rellevants sobre el virus de l’hepatitis E

L’hepatitis E és una infecció emergent en humans i es creu que el porc n’és el principal reservori. Cinc articles publicats durant el 2009 mostren els últims  resultats obtinguts pel grup de recerca de virus d’hepatitis E (VHE) del CReSA.

La infecció per VHE en l’home és una de les causes més importants d’hepatitis clínica aguda en els països en desenvolupament. En àrees amb pobres condicions sanitàries la transmissió del virus ocorre principalment per via feco-oral a través de l’aigua contaminada. Malgrat que la taxa de casos fatals és generalment baixa (<1%), pot arribat al 25% en dones gestants.

L‘existència de casos esporàdics d’infecció pel VHE en individus de països industrialitzats sense historial d’haver viatjat a àrees endèmiques ha suggerit la possibilitat de que existeixi un animal com a reservori. Després de la primera descripció del VHE porcí en EEUU, l’anàlisi de la seqüència ha mostrat una elevada identitat de nucleòtids entre els aïllats porcins i humans en la mateixa area geogràfica. Fets com que l’hepatitis E clínica en persones s’hagi associat amb el consum de productes de la carn poc cuinats i que les soques de VHE del porc puguin infectar a primats no humans, proveeixen més evidències de que el VHE hauria d’esser considerat com un agent amb potencial zoonòtic.


Anàlisis dot-blot de mostres positives a ELISA (1985–1987). Bandes 1 i 2: controls positiu i negatiu (sèrums recents); bandes 3 i 4: mostres de sèrum positius (sèrum vell); bandes 5 i 6: mostres de sèrum negatius (sèrum vell).

Al CReSA, s’ha investigat amb VHE (en porc o altres espècies) des de l’any 2003. Durant el 2009 aquest grup ha publicat cinc articles basats en els resultats obtinguts. A continuació es resumeixen els principals resultats d’aquests articles:

 • Es va explorar la ruta més probable d’infecció natural del VHE porcí mitjançant inoculació oral dels porcs i es va investigar el potencial d’infecció per exposició a partir del contacte directe. Els porcs inoculats oralment amb una única dosis de VHE es van infectar, però pocs animals vas mostrar evidències de la infecció. A més, el virus es va transmetre amb èxit per contacte directe als porcs exposats.
  En: Pigs orally inoculated with swine hepatitis E virus are able to infect contact sentinels. Casas M, Pina S, de Deus N, Peralta B, Martín M, Segalés J. Vet. Microbiol. 2009 Mar 13. [Epub ahead of print]
 • S’han descrit per primer cop seqüències de VHE aviaris en pollastres a Europa. Es necessiten més estudis per a elucidar el significat clínic de les infeccions pel VHE aviar a Europa.
  En: Evidence of widespread infection of avian hepatitis E virus (avian HEV) in chickens from Spain.
  Peralta B, Biarnés M, Ordóñez G, Porta R, Martín M, Mateu E, Pina S, Meng XJ. Vet. Microbiol. 2009 May 28; 137(1-2):31-6.
 • Es va desenvolupar en cèl·lules i en larves d’insectes un antigen ORF2 truncat de la càpside de VHE derivat d’una soca de genotip 3. La seropositivitat per ELISA en les poblacions animals estudiades va ésser del 71,4% en porcs, 0,60% en cabres, 1,92% en ovelles, i 11,11% en gats. Cap de les mostres  analitzades de 1170 vedells i 166 rosegadors va ser positiva.
  En: Anti-HEV antibodies in domestic animal species and rodents from Spain using a genotype 3-based ELISA. Peralta B, Casas M, de Deus N, Martín M, Ortuño A, Pérez-Martín E, Pina S, Mateu E. Vet. Microbiol. 2009 May 28; 137(1-2):66-73.
 • Un estudi serològic retrospectiu realitzat utilitzant sèrums d’arxiu (mostres preses entre 1985 i 1997) va mostrar que el VHE estava present i estès en les granges espanyoles almenys des de 1985. No es van detectar canvis significatius en quant a prevalença d’un any a un altre i, per tant, la infecció pel VHE en el porc hauria de considerar-se endèmica a Espanya.
  En: Retrospective serological study on hepatitis E infection in pigs from 1985 to 1997 in Spain. Casas M, Pujols J, Rosell R, de Deus N, Peralta B, Pina S, Casal J, Martín M. Vet. Microbiol. 2009 Mar 30; 135(3-4):248-52
 • L’anàlisi de la pressió evolutiva indica que la microevolució del VHE  sembla estar dirigida per selecció negativa. S’haurien de dur a terme més estudis per a aclarir l’origen i l‘evolució del VHE.
 • En: Genetic characterization of the complete coding regions of genotype 3 hepatitis E virus isolated from Spanish swine herds. Peralta B, Mateu E, Casas M, de Deus N, Martín M, Pina S. Virus Res. 2009 Jan; 139(1):111-6.
 • La investigació amb VHE ha estat finançada amb diferents fonts: CReSA (2003-2004), MEC (AGL2004-06688/GAN) i Porcivir Consolider-Ingenio (CDS2006-00007).

Per a contactar amb el investigador principal:

Dra. Margarita Martín Castillo
Investigadora
Unitat de Malalties Víriques (CReSA)
Correu electrònic: marga.martin@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814565
Fax: +34 935814490
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya

 

¡Recomana aquesta pàgina!: