Fets rellevants de la recerca al CReSA 2008

El darrer any, l’equip investigador del CReSA va aconseguir els següents assoliments, entre d’altres: 58 articles en revistes SCI, 134 comunicacions a congressos, 1 patent, 29 projectes competitius vigents (entre ells, 4 projectes europeus del 6è Programa Marc), 9 tesis doctorals i 35 nous contractes amb empreses privades. Ja es pot consultar la "Memòria CReSA 2008".

Fets rellevants 2008

RECERCA

 • S’han publicat 58 articles en revistes SCI i s’han presentat 134 comunicacions a congressos.
 • S’ha sol·licitat una nova patent d’invenció en l’àrea de bacteriologia.
 • El finançament per aquest any dels 29 projectes competitius vigents ha estat de 1,6 milions €.
 • S’han llegit 9 tesis doctorals i 12 treballs de recerca.
 • Per primer cop, s’ha participat simultàniament en 4 projectes europeus del 6è Programa Marc; al 2009 s’iniciaran 3 projectes del 7è Programa Marc.
 • S’ha obtingut un premi de recerca europeu en l’àrea de virologia.

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS I DE TECNOLOGIA

 • S’han signat 35 nous contractes amb empreses privades.
 • S’han realitzat 68.092 analítiques de servei d’anàlisis virològiques per encàrrec de la Generalitat de Catalunya.
 • El laboratori PRIOCAT, en col·laboració amb el Departament de Salut (DS) i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) de la Generalitat de Catalunya, ha assumit l’anàlisi de mostres de tots els remugants del programa de vigilància activa de les Encefalopaties Espongiformes Transmissibles (EETs).
 • Ens han visitat més de 300 alumnes de centres d’educació secundària de Catalunya en activitats adreçades a escoles.
 • S’ha agafat el relleu per a l’organització del 6th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases, que es celebrarà a Barcelona l’any 2011.
 • S’ha arribat a la xifra de 332 subscriptors al butlletí electrònic del CReSA.

Aquesta informació es troba detallada a la “Memòria d’activitats CReSA 2008”, un recull que reflexa els aspectes corporatius del CReSA i tota la tasca realitzada per cada una de les unitats de recerca durant l’any, amb la següent estructura:

 • Presentació
 • Fets rellevants 2008                                                          
 • Estructura i organització                                                      
 • Productivitat científica                                                       
  • Unitat de Malalties Víriques
  • Unitat de Malalties Bacterianes
  • Unitat d’Immunologia
  • Unitat de Parasitologia i Entomologia
  • Unitat d’Epidemiologia
  • Unitat de Malalties Espongiformes (PRIOCAT)
 • Encàrrecs de Servei de la Generalitat de Catalunya          
 • Altres projectes coordinats                                                
 • Activitats amb escoles                                                        
 • Activitats de comunicació de la recerca                             
 • Activitats de formació

Descarregui’s la Memòria CReSA 2008 (català): pdf

Per a consultar les memòries d’activitats anteriors:

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu34

 

¡Recomana aquesta pàgina!: