Torque teno virus: nous descobriments durant el 2009

El Torque teno virus (TTV) és un virus ADN de cadena única que ha estat detectat en el sèrums de primats i espècies no primats, incloent-hi el porc. Actualment, existeix poca informació disponible sobre la dinàmica d’infecció i de transmissió del TTV en el porc. Cinc articles publicats durant el 2009 descriuen els últims resultats obtinguts pel grup de recerca de TTV del CReSA.

Els TTVs són virus ADN de cadena única circular que infecten als vertebrats. Dos genogrups genèticament diferents (TTV1 i TTV2) infecten amb una alta prevalença als porcs mundialment. Actualment, els TTVs porcins es consideren no patogènics, malgrat que TTV2 s’ha relacionat amb la síndrome d’aprimament multisistèmic post-deslletament del porc.

Representació esquemàtica de l'estructura genòmica del TTV porcí (un anelovirus). La mida del genoma es dona en parells de bases.

La recerca en TTV porcí al CReSA es desenvolupa des de l'any 2006. Durant el 2009, el grup ha publicat cinc articles basats en els resultats obtinguts. A continuació es resumeixen els principals resultats publicats:

 • La ruta horitzontal s'ha considerat la principal via de transmissió del TTV. no obstant, no s'han realitzat estudis conclusius sobre transmissió vertical. Aquest article descriu la transmissió vertical de TTVs porcins, incloent-hi les rutes transplacentària i/o intrauterina i via lactació.
  En: Evidence of Torque teno virus (TTV) vertical transmission in swine. Martínez-Guinó L, Kekarainen T, Segalés J. (2009) Theriogenology 71:1390-5.
 • Aquesta revisió resumeix la recerca en TTV animal, en particular en la infecció per TTV en el porc, i considera que un model d'infecció experimental porcina podria ajudar en l'estudi de la infecció per TTV en l'home.
  En: Torque teno virus infection in the pig and its potential role as a model of human infection. Kekarainen T, Segalés J. (2009) Veterinary Journal 180:163-8.
 • Es va mostrar que la infecció i la transmissió de TTV en garrins lactants ocorre aviat en el sistema productiu i que el virus es pot transmetre de truja a garrí, però també de garrí a garrí en les parideres.
  En: Torque teno virus (TTV) infection in sows and suckling piglets. Sibila M, Martínez-Guinó L, Huerta E, Mora M, Grau-Roma L, Kekarainen T, Segalés J. (200) Veterinary Microbiology 137: 354-8.
 • Els materials del porc són una important font de components utilitzats en la fabricació de vacunes porcines, medicaments humans i productes enzimàtics comercials. Els resultats mostren que els TTVs porcins són contaminants, no només de les vacunes porcines, sinó també de medicaments humans que contenen components porcins i d'enzims per a ús laboratorial.
  En: Swine torque teno virus detection in pig commercial vaccines, enzymes for laboratory use and human drugs containing components of porcine origin. Kekarainen T, Martínez-Guinó L, Segalés J. (2009) Journal of General Virology 90:648-53.
 • Les dades recopilades en un estudi retrospectiu indiquen que ambòs genogrups de TTV porcí han estat circulant en la població porcina espanyola almenys des de 1985, 14 anys abans de la primera descripció de l'existència de TTV en porc. A més, és també la primera evidència d'infecció per TTV en algunes espècies.
  En: Retrospective study on swine Torque teno virus genogroups 1 and 2 infection from 1985 to 2005 in Spain. Segalés J, Martínez-Guinó L, Cortey M, Navarro N, Huerta E, Sibila M, Pujols J, Kekarainen T. (2009) Veterinary Microbiol ogy 134:199-207.

Per a contactar amb el investigador principal :

Dra. Tuija Kekarainen
Investigadora
Unitat de Malalties Víriques (CReSA)
Correu electrònic: tuija.kekarainen@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814620
Fax: +34 935814490
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya

 

¡Recomana aquesta pàgina!: