Oferta de treball: tècnic de laboratori

S’incorporarà a la Unitat de Malalties Víriques per dur a terme recerca en Torque Teno Virus (TTV), sota la direcció de la Dra. Tuija Kekarainen. El termini màxim de recepció de sol·licituds és el dia 5 de juliol de 2009.

Realitzarà funcions pròpies d’un tècnic de laboratori, mitjançant tasques com cultiu de línees cel·lulars, tècniques de biologia molecular i immunologia.

El CReSA convida als tècnics interessats en aquesta plaça, a concórrer.

Per a més informació sobre aquesta vacant:


¡Recomana aquesta pàgina!: