Nou web PORCIVIR sobre infeccions víriques del porc

PORCIVIR és un projecte coordinat pel CReSA que estudia les infeccions víriques porcines amb repercussió econòmica, sanitària o de salut pública. PORCIVIR ja té un nou web exclusiu, en la que es pot consultar tota la informació relacionada, incloent-hi les publicacions d’interès.

PORCIVIR (Patogènia de les malalties víriques porcines) és un projecte multidisciplinari que compta amb un equip format per set grups de treball, amb un total de 51 doctors corresponents a quatre institucions líders en el camp de la sanitat porcina a Espanya:

 • CBM-CSIC (Centro de Biología Molecular)
 • CNB-CSIC (Centro Nacional de Biotecnología)
 • CReSA (Centre de Recerca en Sanitat Animal)
 • INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria)
 • UCM (Universidad Complutense de Madrid)  

PORCIVIR enfoca les seves activitats en quatre punts clau:

 1. Desenvolupament de vacunes i estratègies vaccíniques innovadores i eficaces
 2. Estudi de l’epidemiologia, la resposta immune del porc i els mecanismes patogènics d’aquestes malalties
 3. Desenvolupament de models d’infecció estandarditzats i de tècniques diagnòstiques
 4. Valoració del risc per a la sanitat animal o la salut humana.

El pla de treball inclou investigació bàsica i aplicada de diversos patògens vírics que infecten al porc, i dels quals es disposa actualment de diferents graus de coneixement científic:

 • virus de la síndrome reproductiva i respiratòria porcina
 • circovirus porcí tipus 2
 • virus de la influença porcina
 • virus de la pesta porcina africana
 • virus de la pesta porcina clàssica
 • virus de la febre aftosa
 • virus de la malaltia d’Aujeszky
 • virus de la hepatitis E
 • norovirus i sapovirus porcins
 • torque-tenovirus porcins
 • torovirus

Totes les infeccions víriques del porc contemplades presenten conseqüències distintes per als consumidors, productors de porcs i institucions reguladores, al marge del interès en el progrés científic del coneixement. El nou web pretén transferir coneixement a les empreses i administracions, així com als veterinaris clínics i als  productors del sector porcí.

PORCIVIR es situa dins del marc del Programa CONSOLIDER-INGENIO 2010, que recolza la investigació d’alta qualitat constituïda per grups consolidats que lideren la ciència espanyola, amb una trajectòria acreditada dins de la comunitat científicotècnica internacional.

Per accedir al web de PORCIVIR:

http://www.cresa.cat/porcivir


¡Recomana aquesta pàgina!: