El CReSA participa en el X Congrés Nacional de Virologia

Els darrers 21-24 de juny, investigadors del CReSA van participar en el X Congrés Nacional de Virologia amb cinc comunicacions orals i quatre pòsters que van mostrar els últims avenços obtinguts en el CReSA en l’àrea de virologia veterinària.

El X Congrés Nacional de Virologia, organitzat per la Societat Espanyola de Virologia (SEV), va tenir lloc a Salamanca i va abordar els temes de més actualitat en els àmbits de la virologia humana, veterinària i vegetal.

Les contribucions científiques dels investigadors del CReSA va ser les següents:

Virus de la Malaltia d’Aujeszky
Comunicació oral CO2.7
MicroRNAs PORCINOS Y VIRALES EN RESPUESTA A LA INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY EN CÉLULAS PK-15
Tomás, A.; Egea, R.; Vera, G.; Rosell, R.; Segalés, J.; Sánchez, A.; Núñez, J.I.
Contacte: ignacio.nunez@cresa.uab.cat

Virus de la grip porcina
Comunicació oral CO10.4
INTERACCIÓN DE VLPs DE CALICIVIRUS Y DEL VIRUS DE LA GRIPE PORCINA CON CÉLULAS DENDRÍTICAS MURINAS Y PORCINAS
Mena, I.; Crisci, E.; Mussá, T., Almanza, H.; Gómez, Y.; Cordoba, L.; Fraile, L.; Montoya, M. y Bárcena del Riego, J.
Contacte: gmena@inia.es

Comunicació oral CO11.2
NUEVOS VECTORES VACUNALES CONTRA LA INFLUENZA BASADOS EN EL VIRUS DE LA PSEUDORRABIA PORCINA
Gomez-Casado, E.; Mena, I.; Crisci, E.; Fraile, L.; Córdoba, L.; Bárcena, J.; Montoya, M.
Contacte: casado@inia.es

Virus de la pesta porcina africana
Comunicació oral CO11.8
ESTUDIOS PRELIMINARES DE VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA UTILIZANDO LA ESTRATEGIA BACMAM
Marquès Argilaguet, J.; Pérez-Martín, E.; Escribano, J.M.; Keil, G. and Rodriguez, F.
Contacte: fernando.Rodriguez@cresa.uab.cat

Pòster P032
NUEVO PROTOCOLO DE HIBRIDACIÓN IN SITU (HIS) PARA DETECTAR EL VIRUS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA)
Ballester, M.; Galindo, I.; Montoya, F.; Gallardo, C.; Rodriguez, J.M; Salas, M.L; Rodriguez, F.
Contacte: maria.ballester@cresa.uab.cat

Virus de la grip aviària
Comunicació oral CO13.6
PUESTA A PUNTO DE UNA RT-PCR A TIEMPO REAL PARA LA CUANTIFICACIÓN RELATIVA DE LOS NIVELES DE RNAm DE CITOQUINAS AVIARES
Resultados preliminares obtenidos tras la infección “in vitro” con un virus de influenza aviar altamente patógeno
Vergara-Alert, J.; Busquets, N.; Rivas, R.; Majó, N.; Rodríguez, F.; Darji, A.
Contacte: julia.vergara@cresa.uab.cat

Virus de la febre aftosa
Pòster P073
PROTECCIÓN FRENTE AL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA (VFA) EN AUSENCIA DE ANTICUERPOS TRAS LA VACUNACIÓN CON ADN
Borrego, B.; Argilaguet, J.M.; Perez-Martin, E.; Perez-Filgueira, M.; Escribano, J.M.; Sobrino, F.; Rodriguez, F.
Contacte: fernando.Rodriguez@cresa.uab.cat

Circovirus porcí
Pòster P075
PROTECCIÓN CONFERIDA FRENTE AL CIRCOVIRUS PORCINO DE TIPO 2 (PCV2) POR UNA VACUNA EXPERIMENTAL BASADA EN LA EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA CAP EN LARVAS DE INSECTO
Accensi, F.; Perez-Martin, E.; Gomez-Sebastian S.; Argilaguet, J.M.; Sibila, M.; Fort M.; Nofrarias, M.; Kurtz, S.; Escribano, J.M.; Segales, J.; Rodriguez, F.
Contacte: francesc.Accensi@cresa.uab.cat

Virus de la pesta porcina clàssica
Pòster P101
RT-PCR MÚLTIPLE PARA EL DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y DIFERENCIAL DEL VIRUS DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA Y OTROS PESTIVIRUS QUE INFECTAN AL CERDO
Diaz de Arce, H.; Perez, L.; Frias, M.T.; Rosell, R.; Tarradas, J.; Nunez, J.I.; Ganges, L.
Contacte: ignacio.nunez@cresa.uab.cat

A més, el Dr. Fernando Rodríguez (investigador de la Unitat d’Immunologia del CReSA) va actuar com a moderador en el Simposi 1: PATOGÈNESI i IMMUNITAT, juntament amb la Dra. Margarita del Val (Institut de Salut Carlos III, Madrid).

Per a buscar més informació sobre aquestes comunicacions en el llibre de resums:

http://www2.cbm.uam.es/sev/XCongresoSEV_%20Salamanca2009.pdf


¡Recomana aquesta pàgina!: