Lectura de treball de recerca sobre tuberculosi en remugants

Natalia María Nieto, estudiant de doctorat del CReSA, efectuarà el proper dia 24 de juliol la lectura i defensa del seu treball de recerca titulat “Desenvolupament i avaluació d’una PCR semianiuada per a la detecció de complex Mycobacterium tuberculosis en teixits de remugants”, dirigit pel Dr. Mariano Domingo i amb Bernat Pérez com a tutor.

En el present estudi es va dissenyar un mètode d’identificació directa de micobacteris pertanyents al complex Mycobacterium tuberculosis en teixits frescos de remugants, utilitzant una PCR semianiuada basada en la seqüència d’inserció IS6110 i es va comparar amb altres mètodes de diagnòstic amb la finalitat d’avaluar la seva sensibilitat, especificitat, límit de detecció i utilitat en programes d’eradicació de tuberculosi bovina.

Es van utilitzar 84 mostres de teixit fresc de 57 remugants sacrificats a l’escorxador per vies rutinàries o amb motiu de la campanya d’eradicació de tuberculosi bovina 2008-2010 duta a terme pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) de la Generalitat de Catalunya.

La lectura i defensa es realitzarà el proper dia 24 de juliol de 2009, a las 11:00h, a l’aula 215 de la Facultat de Veterinària de la UAB.

Per a contactar amb el tutor d’aquest treball:

Bernat Pérez de Val
Investigador
Unitat d’Immunologia (CReSA)
Correu electrònic: bernat.perez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 93
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya


¡Recomana aquesta pàgina!: