Nous resultats d’estudis epidemiològics del CReSA

La Unitat d’Epidemiologia del CReSA s'ocupa de la realització d'estudis epidemiològics (descriptius i analítics), de la modelització i anàlisi de risc, com també de l'assessorament científic en el disseny, la implementació i l'avaluació de programes de vigilància i control de diverses malalties epizoòtiques. Fruit d’aquestes activitats, s’han publicat recentment tres nous articles en revistes indexades.

Al llarg dels darrers anys, la Unitat d’Epidemiologia del CReSA ha anat desenvolupant una sèrie de serveis de suport per a les empreses i institucions del sector:

  • Enquestes i estudis epidemiològics observacionals
    • Estudis transversals
    • Estudis de casos i controls
    • Estudis prospectius (cohorts)
  • Modelització
  • Anàlisi de risc
  • Anàlisi espai-temps

Una de les prioritats dels investigadors és la transferència de coneixement i la divulgació dels resultats de la recerca. A partir dels últims resultats obtinguts, s’han publicat tres nous articles en revistes indexades durant l’any 2009 (Pubmed):

The role of spatial factors in the success of an Aujeszky's disease eradication programme in a high pig density area (Northeast Spain, 2003-2007). Allepuz A, Saez M, Solymosi N, Napp S, Casal J. Prev Vet Med. 2009 Jul 23. [Epub ahead of print]

Evolution of the BSE epidemic in Catalonia (1990-2015) based on a stochastic model. Alba A, Sánchez-Cabré D, Badiella L, Allepuz A, Napp S, Garcia I, Casal J. Vet J. 2009 Mar 13. [Epub ahead of print]

Descriptive and spatial epidemiology of bovine cysticercosis in North-Eastern Spain (Catalonia). Allepuz A, Napp S, Picado A, Alba A, Panades J, Domingo M, Casal J. Vet Parasitol. 2009 Jan 22;159(1):43-8.

Entre d'altres, el grup ha fet estudis en malalties com encefalopatia espongiforme bovina, pesta porcina clàssica, malaltia d'Aujeszky, neosporosi, cisticercosi i algunes malalties cròniques dels petits remugants (com Maedi-Visna, paratuberculosi i malaltia de la frontera). Actualment en modelització i anàlisi de risc es treballa en malalties com la pesta porcina clàssica, llengua blava i influença aviària.

El grup també col·labora de manera continuada per encàrrec del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) de la Generalitat de Catalunya en els plans de vigilància i control de diverses malalties com llengua blava, febre de l'oest del Nil, influença aviària i tuberculosi.

Per saber-ne més sobre els estudis epidemiològics del CReSA:

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu42

Per a contactar amb el Responsable de la Unitat d‘Epidemiologia del  CReSA:

Dr. Jordi Casal Fàbrega
Investigador
Unitat d’Epidemiologia (CReSA)
Correu electrònic: jordi.casal@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 935814557
Fax: +34 935814490
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya


¡Recomana aquesta pàgina!: