Lectura de treball de recerca sobre influença porcina

Juliana del Pilar González Zabala, estudiant de doctorat del CReSA, efectuarà el proper dia 16 de setembre la lectura i defensa del seu treball de recerca titulat “Estudi in vitro del patró d’adhesió viral en el virus de la influença porcina”, dirigit pels Drs. Francesc Xavier Abad Morejón de Girón i Antonio Ramis Salva.

En el present treball es va utilitzar la tècnica d’histoquímica dels virus influença porcina H1N1, H1N2, H3N2, per a estudiar el patró d’adhesió viral (PVA) en teixits de las vies respiratòries i vies digestives de diferents animals. Utilitzant aquest mètode s’ha pogut confirmar l’existència de receptors per al virus en cèl·lules de l’epiteli respiratori de les espècies avaluades, i en alguns casos s’ha detectat la presència d’aquests en pneumòcits I, pneumòcits II i en macròfags alveolars.

La lectura i defensa es realitzarà el proper dia 16 de setembre de 2009, a les 15:00h, a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la UAB.

Per a contactar amb l’autora d’aquest treball:

Juliana del Pilar González Zabala
Estudiant de doctorat
Unitat de Malalties Víriques (CReSA)
Correu electrònic: juliana.zabala@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 64    
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España


¡Recomana aquesta pàgina!: