Convocatòria per cobrir places vacants en el CReSA

El CReSA convoca dues places de tècnic per a la Unitat de Biocontenció i busca candidats per a realitzar tesis doctorals en diverses àrees.

Dues places de tècnic per a treballs en estabulari NBS3

S’incorporaran a la Unitat de Biocontenció (NBS3). La data límit per a la remissió de les sol·licituds és el 28 de setembre de 2009.

Per a més informació sobre aquestes places:

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu51&idioma=ca

Búsqueda de candidats per a realitzar tesis doctorals

Els interessats hauran de contactar amb els investigadors responsables dels projectes amb la finalitat de sol·licitar una beca per a doctorat en el marc de les convocatòries ofertes per diverses administracions públiques, ja siguin autonòmiques, estatals o internacionals. Els candidats hauran de ser llicenciats en l’àrea de Biomedicina i Ciències de la Salut (Veterinària, Medicina, Biologia, Farmàcia, Bioquímica, Biotecnologia o similars) i tenir un expedient acadèmic igual o superior a 2 amb la finalitat de poder optar a beca predoctoral (FPU, FPI o similars).

Per a més informació sobre aquestes places:

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu52


¡Recomana aquesta pàgina!: