Caracterització immunohistoquímica de la neuropatologia de l’scrapie clàssic en ovelles

La tremolor ovina (o scrapie) clàssica d’ovelles i cabres va ser una de les primeres Encefalopaties Espongiformes Transmissibles (EET) identificades. Recentment, s’ha publicat en la revista Journal of Comparative Pathology una caracterització immunohistoquímica de la neuropatologia de l’scrapie clàssic en ovelles.

Aquest grup de malalties es caracteritza per l’acumulació d’un confòrmer resistent a proteases de la proteïna priònica (PrPc) codificada per l’hoste. Es denomina com a proteïna prió associada a scrapie (PrPsc), o també PrPres (PrP resistent) o PrPd (PrP associada a malaltia).

S’ha observat en l‘encefalopatia espongiforme bovina (EEB) i en alguns models en murins d’EET que la neuroinflamació provocada pels dipòsits de PrPres en el sistema nerviós central (SNC) implica a mecanismes de resposta a l’estrès cel·lular i oxidatiu. A més, s’ha suggerit que la desregulació de l’homeòstasi de l’aigua és un component dels canvis espongiformes observats en les EETs.

L’objectiu del present estudi va ser caracteritzar els esdeveniments patogènics que ocorren en el SNC de les ovelles quan es presenta un cas de scrapie clàssic.

Es van sotmetre els encèfals de set animals afectats i dos controls a examen immunohistoquímic i histoquímic. L’avaluació semiquantitativa dels dipòsits de PrPres en l’encèfal va confirmar que el dipòsit de PrPres provoca una reacció astroglial i microglial, amb un increment en el número i canvis en la morfologia d’aquestes cèl·lules i un augment de l’expressió de vimentina. L‘expressió alterada de les metalotioneínes 1+2 i la proteïna de xoc tèrmic de 25kDa (HSP25) van suggerir que aquesta reacció neuroinflamatòria comporta una resposta a l’estrès oxidatiu i cel·lular. En contrast, no va haver-hi canvis en l‘expressió de l’aquaporina 1, marcador dels canals d’aigua associats a la membrana.

Expressió d’aquaporina 1 en el plexe coroïdal.

Aquest estudi ha estat publicat recentment com a Immunohistochemical characterisation of classical scrapie neuropathology in sheep. Vidal E, Acín C, Foradada L, Monzón M, Márquez M, Monleón E, Pumarola M, Badiola JJ, Bolea R. J Comp Pathol. 2009 Aug-Oct;141(2-3):135-46. L’article és resultat del treball de col·laboració entre investigadors de CReSA, Departament de Patologia Animal (Universitat de Saragossa), Banc de Teixit Animal de Catalunya (BTAC), Departament de Medicina i Cirurgia Animal (Universitat Autònoma de Barcelona) i Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG).

Per a descarregar-se l’article complet:

Per a contactar amb el principal investigador d’aquest estudi en el CReSA:

Dr. Enric Vidal Barba
Investigador
Unitat de Malalties Espongiformes (Laboratori PRIOCAT, CReSA)
Correu electrònic: enric.vidal@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 26
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya

Per saber-ne més sobre la Unitat de Malalties Espongiformes (PRIOCAT):

http://www.cresa.es/cresa3/default.asp?mod=strmenu216&sub=1


¡Recomana aquesta pàgina!: