El CReSA compleix amb les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL)

Així ho ha certificat la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya. El CReSA s’ha inscrit amb el número 3/BPL/2009 en el Programa de verificació del compliment de BPL.

Amb data de 27 de juliol de 2009, el CReSA ha estat certificat com a laboratori de investigació que compleix els principis de BPL i la seva aplicació en la realització d’estudis no clínics, en relació amb els estudis que realitza en els següents camps:

  • Estudis de toxicitat
  • Estudis de residus
  • Altres:
    • Farmacodinàmia
    • Microbiologia
    • Farmacocinètica

El CReSA es sotmetrà a inspeccions periòdiques per part de la Subdirecció General de Ramaderia, organisme encarregat del control d’aplicació d’aquests principis en el camp dels medicaments veterinaris a Catalunya.

Descarregui’s el certificat BPL:

Per a contactar amb la Unitat de Garantia de Qualitat del CReSA:

Montserrat Ordóñez Ordóñez
Gestora de Garantia de Qualitat (CReSA)
Correu electrònic: montserrat.ordonez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 97
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Espanya

 


¡Recomana aquesta pàgina!: