Lectura de treball de recerca sobre PCV2

El proper dijous 29 d’octubre de 2009, Sergio López Soria, investigador del CReSA, defensarà el seu treball de recerca titulat “Lack of transmission of porcine circovirus type 2 to weanling pigs by feeding them spray-dried porcine plasma” dirigit pel Dr. Joaquim Segalés i Coma.

El plasma porcí deshidratat (PPDH) és un subproducte animal àmpliament utilitzat en dietes per garrins al deslletament per tal de millorar el seu creixement i l’eficiència alimentària. El PPDH s’obté de la sang porcina a l’escorxador i en la seva elaboració tenen lloc diversos processos de seguretat dels que s’esperaria al menys una neutralització parcial dels potencials patògens.

L’objectiu de  l’estudi que es presenta és determinar si el PPDH, amb genoma de circovirus porcí tipus 2 (PCV-2), pot infectar garrins al deslletament quan se’ls administra a la dieta. Per tal d’incrementar la probabilitat d’infecció per PCV-2, es va administrar una quantitat de PPDH superior al doble del que s’utilitza habitualment a dietes comercials, i el lot de PPDH utilitzat va ser el que presentava una major quantitat de còpies d’ADN de PCV-2  d’entre cinc lots diferents. Després de 45 dies de consum d’una dieta amb un 8% de PPDH cap dels animals va desenvolupar signes clínics ni va presentar virèmia o seroconversió enfront PCV-2.

Aquest estudi ha estat publicat a la revista The Veterinary Record com a “Lack of transmission of porcine circovirus type 2 to weanling pigs by feeding them spray-dried porcine plasma.  Pujols J, López-Soria S, Segalés J, Fort M, Sibila M, Rosell R, Solanes D, Russell L, Campbell J, Crenshaw J, Weaver E, Polo J. Vet Rec. 2008 Nov 1;163(18):536-8”.


L’acte es celebrarà el proper dijous 29 d’octubre de 2009, al Seminari 11 (V1-201) de la Facultat de Veterinària de la UAB, a les 11:00 h.

Per a contactar amb l’autor d’aquest treball:

Sergio López Soria
Investigador
Unitat d’Epidemiologia (CReSA)
Correu electrònic: sergio.lopez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 95
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain


¡Recomana aquesta pàgina!: