Lectura de tesi doctoral sobre influença aviària

El proper divendres 27 de novembre de 2009, Anna Alba Casals, investigadora del CReSA, defensarà el seu treball de tesi doctoral titulat “Vigilància de la influença aviària a Catalunya i desenvolupament de nous models per a millorar la seva sensibilitat” dirigit pel Dr. Jordi Casal i Fàbrega.

Aquesta tesi descriu el seguiment realitzat del programa de vigilància d’influença aviària en aus salvatges a Catalunya durant els darrers 3 anys i presenta dos models per tal de millorar la seva sensibilitat. El primer model té per objectiu simular la possible propagació de virus d’influença aviària en aus silvestres al Delta de l'Ebre considerant diferents escenaris, mentre que el segon model avalua la probabilitat de detecció d'aquests virus utilitzant diferents dissenys de mostreig en la població d'aus de corral comercials de Catalunya.

L’acte es celebrarà el proper divendres 27 de novembre de 2009, a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la UAB, a les 11:30 h.

Per a contactar amb l’autora d’aquesta tesi:

Anna Alba Casals
Investigadora
Unitat d’Epidemiologia (CReSA)
Correu electrònic: ana.alba@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 57
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain


¡Recomana aquesta pàgina!: