Serveis veterinaris coreans de Gyeonggi visiten el CReSA

El director del Gyeonggi Veterinary Service (GVS) va venir en representació d'aquesta oficina del govern de la província de Gyeonggi, que s'ocupa dels serveis veterinaris d'aquesta zona de Corea del Sud.

Els representants del GVS va recórrer les instal·lacions del CReSA i també van atendre un seminari sobre SESC, un servei de suport especialitzat destinat als veterinaris d’escorxador del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. El seminari va ser impartit pel Dr. Enric Vidal, investigador responsable de la Unitat de Malalties Espongiformes del CReSA, qui ja havia visitat el país anteriorment i havia establert relacions internacionals.

Posteriorment, van visitar la Facultat de Veterinària de la UAB i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) de la mateixa universitat.

Sungsik Lee, director del GVS (Gyeonggi Veterinary Service), juntament amb Francesc Xavier Abad (Responsable de Laboratoris NBS3 del CReSA) i un altre representant del GVS.

Cal destacar que la UAB va inaugurar el 16 de novembre una oficina a la ciutat de Seul amb l'objectiu de facilitar la seva relació amb les universitats, els centres de recerca i altres institucions de Corea del Sud. És la primera oficina que obre una universitat espanyola a Corea del Sud. Donarà impuls a l'intercanvi d'estudiants i de personal docent i investigador entre l'Autònoma i les universitats coreanes, i facilitarà la col·laboració en recerca i transferència tecnològica amb els centres de Corea del Sud, especialment dels àmbits sanitari i mediambiental i del sector "bio".

Per a contactar amb el CReSA:

Correu electrònic: cresa@cresa.uab.cat
Tel.: +34 93 581 32 84
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA, Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain
www.cresa.cat

Per saber-ne més sobre el SESC:

http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu2041

Per saber-ne més sobre l’oficina de la UAB a Seul:

http://www.uab.cat/


¡Recomana aquesta pàgina!: