Correlació entre el tipatge de soques de camp d'Haemophilus parasuis i les seves conseqüències clínico-patològiques

Un article publicat per la Dra. Virginia Aragón (CReSA) mostra que la gravetat de la malaltia de Glässer està correlacionada amb la quantitat d’H. parasuis recuperat de les lesions. A més, per primer cop, s’ha reproduït la malaltia en porcs domèstics amb una soca aïllada de la cavitat nasal de porc senglar.

H. parasuis és l’agent etiològic de la malaltia de Glässer en porcs, caracteritzada patològicament per poliserositis fibrinosa i artritis. H. parasuis inclou soques virulentes i no virulentes. La confirmació de la virulència depèn encara de la reproducció experimental de la malaltia.

La variabilitat de la virulència es confirma per serotipatge i genotipatge (particularment, multilocus sequence typing [MLST]). Per això, investigadors del CReSA van examinar la relació entre la classificació de 8 soques de camp per aquests mètodes i la seva capacitat per causar malaltia en garrins obtinguts per part natural i criats sense calostre matern.

Els experiments van confirmar que aquest tipus de garrins poden ser utilitzats per a la reproducció de la malaltia de Glässer mitjançant inoculació intranasal de soques de camp d’H. parasuis.

La reproducció de la malaltia va ser soca-depenent i la gravetat dels signes clínics i les lesions es van correlacionar amb la quantitat d’H. parasuis recuperat de les lesions dels animals malalts. No obstant, la virulència de les soques en el model animal no va mostrar una total correlació amb el seu serovar o amb la seva classificació per MLST. Es necessiten més estudis per trobar un marcador de virulència clar que elimini la necessitat del model animal per avaluar la virulència de les soques d’H. parasuis.

Guany mig diari (g/dia; mitja ± SD) després d’inoculació de diferents soques d’Haemophilus parasuis.


Finalment, malgrat que mai s’ha descrit la malaltia de Glässer en porcs senglars, es va poder reproduir la malaltia en el porc domèstic utilitzant una soca aïllada del nas dels porcs senglars. Aquest resultat indica l’existència de soques virulentes en porcs senglars, que podrien produir malaltia sota les condicions adequades (com cria intensiva i deslletament precoç). Per tant, s’hauria de tenir en compte la possibilitat de transmissió d’H. parasuis de porc senglar a porc domèstic.

Aquest estudi ha estat publicat recentment com “Correlation between clinico-pathological outcome and typing of Haemophilus parasuis field strains. Aragon V, Cerdà-Cuéllar M, Fraile L, Mombarg M, Nofrarías M, Olvera A, Sibila M, Solanes D, Segalés J. Vet Microbiol. 2009 Nov 6”.

Descarregui's l'article complet Correlation between clinico-pathological outcome and typing of Haemophilus parasuis field strains:

Per a contactar amb l’autora d’aquest article:

Dra. Virginia Aragón Fernández
Investigadora
Unitat de Malalties Bacterianes
Correu electrònic: virginia.aragon@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 94
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain


¡Recomana aquesta pàgina!: