Lectura de tesi doctoral sobre PCV2

El proper dimecres 18 de febrer de 2009, Eva Pérez Martín, estudiant de doctorat al CReSA, defensarà el seu treball de tesi doctoral titulat “Development of new methodologies for the study of pathogenesis and control of porcine circovirus type 2 (PCV2) infection”, dirigit pel Dr. Fernando Rodríguez i el Dr. Joaquim Segalés.

La circovirosi porcina és una malaltia àmpliament estesa per tot el món que afecta a porcs de transició i/o engreix. La simptomatologia clínica principal consisteix en el retard en el creixement en una proporció variable dels animals, dels que moren un percentatge relativament elevat. El circovirus porcí tipus 2 (PCV2) es considera l’agent etiològic.

La tesi de l’Eva Pérez es basa en el desenvolupament de dues metodologies per a l’estudi de la patogènia de la infecció per PCV2. La primera, es basa en la detecció del virus en la seva forma replicativa en teixits d’animals malalts; la segona, es basa en la detecció mitjançant ELISAs d’anticossos específics enfront a PCV2 en animals de granja. Finalment, la tesi inclou el disseny d’un nou prototipus de vacuna enfront al virus com a mètode de control de la malaltia.

Fruit dels estudis realitzats en patogènesi del PCV2, s’han publicat els següents articles:

  • Development of two Trichoplusia ni larvae-derived ELISAs for the detection of antibodies against replicase and capsid proteins of porcine circovirus type 2 in domestic pigs.

    Pérez-Martín E, Grau-Roma L, Argilaguet JM, Nofrarías M, Escribano JM, Gómez-Sebastián S, Segalés J, Rodríguez F.
    J Virol Methods. 2008 Dec;154(1-2):167-74

  • A new method to identify cell types that support porcine circovirus type 2 replication in formalin-fixed, paraffin-embedded swine tissues

    Pérez-Martín E, Rovira A, Calsamiglia M, Mankertz A, Rodríguez F, Segalés J.
    J Virol Methods. 2007 Dec;146(1-2):86-95.

L’acte es celebrarà el proper dimecres 18 de febrer de 2009, a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, a les 12:00 h.

Per a contactar amb l’autora d’aquesta tesi:

Eva Pérez Martín
Estudiant de doctorat
Unitat d’Immunologia (CReSA)
Correu electrònic: eva.perez@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93.581.45 61
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España

¡Recomana aquesta pàgina!: