S’investiguen noves estratègies de vacunació enfront a la pesta porcina clàssica

Un nou projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació permetrà investigar el desenvolupament de noves estratègies vacunals i l’estudi dels mecanismes implicats en la protecció i infecció del virus de la pesta porcina clàssica (VPPC) en porcs domèstics. En aquest projecte coordinat participen grups d’investigació del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), Centre de Biologia Molecular (CBM SO-CSIC) i Universitat Pompeu Fabra (UPF).

El VPPC és l’agent causant d’una de les malalties víriques hemorràgiques més devastadores en porcí, la pesta porcina clàssica. Existeixen vacunes vives atenuades eficaces contra el VPPC, que solament s’utilitzen de forma rutinària a països endèmics. La capacitat d’aquestes vacunes de replicar-se a l’hoste, inclús a taxes molt baixes, i la resposta immune que aquestes indueixen, fa extremadament difícil distingir animals vacunats d’infectats, la qual cosa afavoreix a països no endèmics una política restrictiva en quant a vacunació enfront la PPC. Per tant, existeix una clara necessitat de vacunes més eficients i més segures, que permetin diferenciar animals vacunats d’infectats.

El projecte, que porta com a títol “Noves estratègies vacunals enfront al virus de la PPC. Estudi de mecanismes implicats en la immunopatogenicitat viral”, permetrà estudiar diferents mecanismes de protecció enfront al VPPC, que ajudin a desenvolupar noves estratègies vacunals i de diagnòstic ràpid de la infecció.

Els principals objectius del projecte són:

  • Desenvolupament de noves estratègies vacunals enfront al VPPC, basades en pèptids dendrimèrics que combinen epítops B i T del virus i en vacunes ADN.
  • Caracterització dels mecanismes immunològics associats a la protecció de la malaltia.
  • Estudi dels mecanismes implicats en la patogenicitat viral en porcs infectats amb soques de diferent grau de virulència.
  • Desenvolupament de noves estratègies basades en tècniques immunològiques i moleculars per al diagnòstic ràpid del VPPC.
  • Estudis d’evolució viral en soques aïllades de porcs durant 20 años de circulació del virus al camp.

L’equip del CReSA que participa en el desenvolupament del projecte està format per: Dr. Mariano Domingo, Dra. Llilianne Ganges, Dr. Lorenzo Fraile, Dr. Francesc Xavier Abad, Iván Galindo i Joan Tarradas.

Si desitja contactar amb la investigadora responsable d’aquesta línia de investigació al CReSA:

Dra. Llilianne Ganges Espinosa
Investigadora  
Unitat de Malalties Víriques
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España
Correu electrònic: llilianne.ganges@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93.581.46.20
Fax: +34 93 581 44 90

Si desitja conèixer les publicacions de la Dra. Ganges sobre PPC disponibles a Pubmed:

Classical swine fever virus E2 glycoprotein antigen produced in adenovirally transduced PK-15 cells confers complete protection in pigs upon viral challenge.
Sánchez O, Barrera M, Rodríguez MP, Frías MT, Figueroa NE, Naranjo P, Montesino R, Farnos O, Castell S, Venereo A, Ganges L, Borroto C, Toledo JR.
Vaccine. 2008 Feb 13;26(7):988-97. Epub 2007 Nov 26.
Highly protective E2-CSFV vaccine candidate produced in the mammary gland of adenoviral transduced goats.
Toledo JR, Sánchez O, Montesino R, Farnos O, Rodríguez MP, Alfonso P, Oramas N, Rodríguez E, Santana E, Vega E, Ganges L, Frias MT, Cremata J, Barrera M.
J Biotechnol. 2008 Feb 1;133(3):370-6. Epub 2007 Oct 5.
Recent advances in the development of recombinant vaccines against classical swine fever virus: cellular responses also play a role in protection.
Ganges L, Núñez JI, Sobrino F, Borrego B, Fernández-Borges N, Frías-Lepoureau MT, Rodríguez F.
Vet J. 2008 Aug;177(2):169-77. Epub 2007 Sep 4. Review.
A DNA vaccine expressing the E2 protein of classical swine fever virus elicits T cell responses that can prime for rapid antibody production and confer total protection upon viral challenge.
Ganges L, Barrera M, Núñez JI, Blanco I, Frias MT, Rodríguez F, Sobrino F.
Vaccine. 2005 May 25;23(28):3741-52.
Origin and evolution of viruses causing classical swine fever in Cuba.
de Arce HD, Ganges L, Barrera M, Naranjo D, Sobrino F, Frías MT, Núñez JI.
Virus Res. 2005 Sep;112(1-2):123-31.
Molecular epidemiology of classical swine fever in Cuba.
Díaz de Arce H, Núñez JI, Ganges L, Barreras M, Teresa Frías M, Sobrino F.
Virus Res. 1999 Oct;64(1):61-7.
An RT-PCR assay for the specific detection of classical swine fever virus in clinical samples.
Díaz de Arce H, Nuñez JI, Ganges L, Barreras M, Frías MT, Sobrino F.
Vet Res. 1998 Sep-Oct;29(5):431-40.


¡Recomana aquesta pàgina!: