Recomanacions nutricionals per a evitar patologies digestives en garrins

Una revisió realitzada pel Dr. José Francisco Pérez (professor de la UAB) i el Dr. Miquel Nofrarías (investigador del CReSA) pretén aportar informació que pugui ser útil en la presa de decisions sobre els cereals a escollir, els nivells i composició de la fibra a incorporar, i els nivells de proteïna i aminoàcids a subministrar en la dieta dels garrins.

A les granges porcines, la incidència de patologies digestives o respiratòries contribueix juntament amb altres causes, com un mal maneig o condicions ambientals inadequades, a reduir el rendiment biològic i econòmic dels animals. El deteriorament s’evidencia fonamentalment per un menor consum d’aliment, creixement i eficiència d’utilització de pinso. Les diferències en el creixement entre granges amb bons i mals resultats poden arribar fins a 70 i 200 g/d per al creixement dels garrins fins a 20 kg i els porcs entre 20 i 100 kg, respectivament.

La revisió “Influència de la nutrició sobre la patologia digestiva del garrí” (JF Pérez i M Nofrarías) revisa les patologies més habituals del garrí (en las fases de deslletament i de transició-engreix), així com la contribució de la ració a las patologies digestives.

Com a conclusions de la revisió es remarca que, en el seu conjunt, el període posterior al deslletament representa per al garrí un conjunt important de reptes que comprometen la seva producció i la capacitat de resposta posterior als engreixos. Com a paràmetres fonamentals, cal destacar que:

  • els garrins consumeixin el pinso en quantitat suficient des del primer dia després del deslletament, minimitzant així el període d’anorèxia,
  • el consum no determini desequilibris microbians, sinó que afavoreixi la funció digestiva i el desenvolupament progressiu d’una microbiota estable al llarg de tot el tracte digestiu, i
  • es vegin satisfets els requeriments nutricionals d’aquells components de la ració que són essencials o semiessencials en funció de les expectatives de rendiments i les condicions de maneig i sanitat de la granja.

Aquesta revisió es va presentar en el XXIV Curs d’especialització FEDNA, celebrat a Madrid (23 i 24 d’octubre de 2008).

Descarregui’s l’article "Influencia de la nutrició sobre la patologia digestiva del garrí": pdf

Per a contactar amb el co-autor de la revisió:

Dr. Miquel Nofrarías Espadamala
Investigador
Unitat d’Epidemiologia (CReSA)
Correu electrònic: miquel.nofrarias@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 95
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)


¡Recomana aquesta pàgina!: