Malalties víriques emergents i zoonosis

El darrer 28 de gener, el Dr. Francesc Xavier Abad, Gestor de Laboratoris en Biocontenció del CReSA va oferir una conferència adreçada a professors de secundària anomenada “Malalties víriques emergents i zoonosis”.

La secció d’Ensenyament de la Societat Catalana de Biologia (SCB), filial de l’Institut d'Estudis Catalans (IEC), juntament amb l’Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona (ICE-UB) organitzen cada any un programa de formació per a professors de secundària.

La conferència anomenada “Malalties víriques emergents i zoonosis” s’emmarca dins el programa de conferències organitzades per a la formació continuada d’aquest col·lectiu docent.

Les anomenades malalties víriques emergents o re-emergents son, respectivament, infeccions noves aparegudes en una població o bé que havent existit des de fa segles o milers d’anys han augmentat ràpidament la seva incidència o àmbit geogràfic. Factors socials, econòmics i fins i tot polítics (fam, guerres, migracions, desenvolupaments urbanístics a gran escala però també canvis en conductes sexuals, dietes, drogoaddicció, turisme a escala individual), atenció mèdica (tant per excés com per defecte), producció d’aliments (globalització), canvis ambientals (sequeres i inundacions, desforestació, escalfament global i el seu efecte sobre poblacions de rosegadors, vectors i paràsits), i adaptació i canvis dels microorganismes (producció de toxines, adquisició de resistències) es relacionen per a potenciar o no aquestes surgències.

Les zoonosis són malalties que poden transmetre’s d’animals, on no necessàriament manifesten simptomatologia clínica, a éssers humans (deriva del terme grec zoon –animal- i nosos –malaltia-).

El Dr. Francesc Xavier Abad va revisar algunes d’aquestes malalties víriques emergents o re-emergents, zoonosis, (Hantavirus, SARS, influença aviària, arbovirosis, Henipavirus, filovirus, etc.) i va plantejar algunes preguntes crítiques al respecte.

Per a contactar amb l’autor de la conferència:

Dr. Francesc Xavier Abad Morejón de Girón
Gestor Laboratoris Biocontenció del CReSA
Correu electrònic: xavier.abad@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 64
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)

Per a saber-ne més sobre la SCB: http://www.iec.es/scb

Per a saber-ne més sobre el IECAT: http://www.iecat.net

Per a saber-ne més sobre el ICE-UB: http://www.ub.edu/ice


¡Recomana aquesta pàgina!: