Estudi serològic retrospectiu de la infecció per circovirus porcí tipus 2 a Mèxic

Els resultats d’un estudi serològic retrospectiu d’infecció per  circovirus porcí tipus 2 (PCV-2) en Mèxic han estat publicats a The Canadian Journal of Veterinary Research. El Dr. Joaquim Segalés és un dels  investigadors participants en l’estudi.

La síndrome d’aprimament multisistèmic post-deslletament (PMWS) es considera una malaltia multifactorial emergent en la que el PCV-2 és l’agent infecciós necessari. No obstant, estudis retrospectius han mostrat que el PMWS no és una malaltia nova i que el PCV-2 ha estat circulant en granges porcines durant anys. La majoria d’aquests estudis s’havien realitzat a Europa i Àsia, i només uns pocs a Amèrica del Nord o del Sud.

Es va realitzar un estudi retrospectiu serològic de PCV-2 amb 659 mostres de sèrum recollides de porcs a Mèxic, entre 1972 y 2000. Les anàlisis serològiques es van realitzar amb assaig d’immunoperoxidasa en monocapa (IPMA).

La prevalença total d’anticossos enfront al PCV2 va ser d’un 59% (387/659), essent:

  • 27% (24/90) per al període comprès entre 1972–1979
  • 44% (74/169) per al període comprès entre 1980–1989
  • 72% (289/400) per al període comprès entre 1990–2000.

Per a cada un dels anys analitzats des de 1973, es van detectar anticossos enfront al PCV2 com a mínim un porc.

Els resultats obtinguts en aquest estudi mostren l’evidència d’una infecció enzoòtica per PCV-2 a Mèxic força anys abans de la primera descripció del PMWS en el país (en 2001) i recolza resultats obtinguts en altres parts del món. Fins al moment, aquest estudi mostra la primera evidència d’infecció per PCV-2 a Amèrica del Nord o del Sud.

Aquesta comunicació ha estat publicada com a “Retrospective serological survey of Porcine circovirus-2 infection in Mexico. Humberto Ramírez-Mendoza, Héctor Castillo-Juárez, Jesús Hernández, Pablo Correa, Joaquim Segalés. The Canadian Journal of Veterinary Research, January 2009”.

Per a consultar les últimes 10 publicacions del CReSA sobre PCV2 (disponibles a Pubmed):

 

¡Recomana aquesta pàgina!: