Nova estratègia vaccínica amb pseudo-partícules virals quimèriques sense necessitat d’adjuvant

Investigadors del CReSA, en col·laboració amb investigadors del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) i del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) han estat capaços d’obtenir resposta protectiva antiviral citotòxica en absència d’adjuvant, utilitzant partícules quimèriques de calicivirus.

Els resultats de l’estudi mostren la generació de pseudo-partícules quimèriques provinents de la proteïna de la càpside del virus de la malaltia hemorràgica del conill. Els ratolins immunitzats amb aquestes pseudo-partícules virals quimèriques foren capaces d‘induir una resposta cel·lular mediada per cèl·lules citotòxiques i cèl·lules T de memòria sense necessitat d‘adjuvants. A més, aquests vectors vaccínics van induir una immunitat capaç d’eliminar una infecció per un virus vaccinia recombinant.

Aquestes dades van ser exposades en forma de comunicació oral per Elisa Crisci, estudiant de doctorat del CReSA, en el II Congrés de la Societat Catalana d‘Immunologia que es va celebrar a Barcelona els dies 20-21 de novembre de 2008. ·Els resultats s’exposaran pròximament en un article a la revista Virology.

A continuació, es mostra l’abstract de l’article:

 CHIMERIC CALICIVIRUS-LIKE PARTICLES ELICIT PROTECTIVE ANTI-VIRAL CYTOTOXIC RESPONSES WITHOUT ADJUVANT
E. Crisci1, H. Almanza2, I. Mena2, L. Córdoba1, E. Gómez-Casado3, J.R. Castón4, L. Fraile1, J. Bárcena2, M. Montoya1*
1Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain. 2Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), Valdeolmos, Madrid, Spain. 3Dpt. of Biotecnología, INIA, Autopista A-6, Km 7, 28040-Madrid, Spain. 4Dpt. of Estructura de Macromoléculas, Centro Nacional de Biotecnología, CSIC, Campus Universidad Autónoma de Madrid, Cantoblanco, 28049, Madrid, Spain

*Corresponding author: Dr. Maria Montoya. Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), UAB-IRTA, Campus de la Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, 08193, Spain Tel: +34-93-581-4562 Fax: +34-93-581-4490 E-mail: maria.montoya@cresa.uab.es

We have analyzed the potential of virus-like particles (VLPs) from rabbit hemorrhagic disease virus (RHDV) as a delivery system for foreign T-cell epitopes. To accomplish this goal, we generated chimeric RHDV VLPs incorporating a CD8+ T-cell epitope (SIINFEKL) derived from chicken ovalbumin (OVA). The OVA epitope was inserted in the capsid protein (VP60) of RHDV at two different locations: 1) the N-terminus, predicted to be facing to the inner core of the VLPs, and 2) a novel insertion site predicted to be located within an exposed loop. Both constructions correctly assembled into VLPs. In vitro,the chimeric VLPs activated dendritic cells for TNF-alpha secretion and they were processed and presented to specific T cells. In vivo, mice immunized with the chimeric VLPs without adjuvant were able to induce specific cellular responses mediated by cytotoxic and memory T cells. More importantly, immunization with chimeric VLPs was able to resolve an infection by a recombinant vaccinia virus expressing OVA protein.

 

Per a  contactar amb l’autora d’aquest article:

Elisa Crisci
Estudiant de doctorat
Unitat d’Immunologia (CReSA)
Correu electrònic: elisa.crisci@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93.581.45.27
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España


¡Recomana aquesta pàgina!: