L’activitat del CReSA en influença aviària

El grup de recerca en influença aviària del CReSA és un grup multidisciplinari format per investigadors, estudiants de postgrau i tècnics. Aquest resum reflexa l’activitat del CReSA en influença aviària des de que es va crear el grup l’any 2005.

Al llarg dels darrers quatre anys, el grup de recerca en influença aviària del CReSA ha anat desenvolupant diverses eines, coneixement i serveis de recolzament a empreses i institucions. L’oferta tecnològica del centre consisteix en instal·lacions, equipament i serveis especialitzats a l’interior d’un edifici amb laboratoris i estabulari d’alta seguretat biològica de nivell de biocontenció 3 (NBS3).

El grup està format per onze investigadors, tres estudiants de postgrau i tres tècnics que desenvolupen la seva activitat en cinc àrees:

  • Infeccions experimentals i patologia
  • Immunologia
  • Biologia molecular
  • Virologia ambiental i estudis sobre inactivació viral
  • Estudis de camp i epidemiologia

Actualment, el CReSA forma part de tres programes de recerca sobre influença aviària (finançats pel 6è Programa Marc (6PM), el Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) i el Ministeri d’Educació i Ciència (MEC), respectivament). Tanmateix, participa en una Acció COST finançada per la UE.

El CReSA també porta a terme el programa de vigilància de la influença aviària en aus silvestres a Catalunya, per encàrrec del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) i el Departament de Medi Ambient i Vivenda (DMAiH).

Per a descarregar-se més informació sobre l‘activitat del CReSA en influença aviària: The expertise of CReSA in Avian Influenza (pdf)

Per a conèixer els projectes en curs sobre influença aviària al CReSA:

Per saber-ne més sobre el Programa de vigilància de Influença aviària en aus silvestres a Catalunya:

http://www.cresa.es/cresa3/modulos/servicios/servicios/iaviar_ca.asp


¡Recomana aquesta pàgina!: