Lectura de tesi doctoral sobre epidemiologia del PCV2

El proper dimarts 28 d’abril de 2009, Llorenç Grau Roma, estudiant de doctorat al CReSA, defensarà el seu treball de tesi doctoral titulat “New insights into the epidemiology of postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS)” dirigit pel Dr. Joaquim Segalés Coma i el Dr. Lorenzo José Fraile Sauce.

Aquesta tesi doctoral té com a objectiu aprofundir en el coneixement de l’epidemiologia de la infecció per Circovirus porcí tipus 2 (PCV-2) i de la síndrome d’aprimament post-deslletament (SAPD) a nivell de camp. La tesi es fonamenta en la realització d’estudis longitudinals a nivell de camp, l’aplicació de noves tècniques laboratorials en les mostres recollides i l’ús de diversos anàlisis estadístics.

El major interès d’aquesta tesi radica en el fet que ajuda a clarificar diversos aspectes epidemiològics necessaris pel desenvolupament de la SAPD i que, en alguns dels treballs de què consta, ho fa mitjançant l’obtenció de resultats en dos països diferents: Espanya i Dinamarca, la qual cosa li dona més consistència. Així, la tesi consta de quatre estudis que tracten diversos temes:

 1. Proposta de definició de genotipus de PCV2 i la seva possible relació amb l’aparició de la SAPD.
 2. Comparació de dues tècniques de PCR quantitativa (qPCR) de PCV2.
 3. Descripció de la dinàmica d’infecció, seroconversió i excreció de PCV2 en porcs de diverses granges de Dinamarca i Espanya, i avaluació del potencial ús de la qPCR com a eina diagnòstica.
 4. Determinació de les concentracions sanguínies de dues proteïnes de fase aguda: Pig-major acute phase protein (pig-MAP) i l’Haptoglobina (Hp) en mostres de l’estudi longitudinal tant de Dinamarca com d’Espanya.

Els resultats obtinguts, de forma resumida, han estat els següents:

 • Un determinat genotipus, el genotipus 1 o b, és aparentment predominant en les granges afectades per la SAPD i podria ser potencialment més patogènic que el genotipus 2 o a.
 • Un mateix animal pot estar infectat per diferents genotipus de virus al mateix temps.
 • Les dues tècniques utilitzades (pel grup d’investigació del CReSA i per un laboratori danès) mantenen una bona correlació, malgrat que existeix un biaix entre ambdues, i la segona és lleugerament més sensible.
 • S’observa una dinàmica d’infecció similar en els dos països, tot i que a Dinamarca l’aparició de la malaltia s’avança unes setmanes.
 • En ambdós països es veu que la immunitat maternal enfront a PCV2 té cert paper protector enfront el desenvolupament de la malaltia, i que els animals afectats per la SAPD tenen i excreten quantitats més elevades de PCV2 durant el brot clínic que els que no pateixen la malaltia.
 • Els animals afectats per la SAPD tenen les concentracions de pig-MAP i Hp incrementades durant el brot de malaltia així com també unes setmanes abans de manifestar-la clínicament. A més, l’increment de la concentració d’aquestes proteïnes es dóna de manera paral·lela a l’establiment de la virèmia per PCV2.

És important destacar que durant el període de realització d’aquest tesi han aparegut al mercat les primeres vacunes enfront de la malaltia i, per tant, els coneixements que aporta aquest treball poden ajudar a la correcta aplicació d’aquestes vacunes, així com en la comprensió del seu mecanisme d’acció.

Fruit dels estudis realitzats en PCV2, Llorenç Grau ha participat en la publicació dels següents articles sobre PCV2 (Pubmed):

Aquesta tesi s’ha finançat a través dels projectes: No. 513928 del 6è Programa Marc de la Unió Europea (www.pcvd.org), GEN2003-20658-C05-02 i Consolider Ingenio 2010–PORCIVIR.

L’acte es celebrarà el proper dimarts 28 d’abril de 2009, a la Sala de Graus de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, a les 11:30 h • Per a contactar amb l’autor d’aquesta tesi:
Llorenç Grau Roma
Estudiant de doctorat
Unitat de Malalties Víriques (CReSA)
Correu electrònic: llgrau@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 45 61
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) España
 • Per a consultar la tesi:

 

¡Recomana aquesta pàgina!: