Es crea el Consell Científic Assessor del CReSA

El Consell Científic Assessor actuarà com a òrgan consultiu i assessor del Patronat i de la Direcció del CReSA en tots els aspectes referits o relacionats amb l’activitat científica del centre.

La primera reunió del Consell Científic Assessor es realitzarà al CReSA durant el mes d’abril del 2010. Actualment, el Consell està format per sis membres procedents d’Alemanya, Espanya, França i Holanda:

President

Dr. Marian Horzinek
Holanda
Dept. of Infectious Diseases and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University

Membres

Dr. Jürgen Dämmgen
Alemanya
Research and Development, Boehringer Ingelheim Animal Health GmbH (retired 2008)
Dr. Philippe Vannier
França
Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFFSA)
Dr. Marion Koopmans
Holanda
National Public Health Laboratory (RIVM)
Dr. Esteban Domingo
Espanya
Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” (CBMSO)
Dr. Luis Ortega Mora
Espanya
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

La composició del Consell Científic Assessor i el seu funcionament es regulen per un reglament aprovat pel Patronat del CReSA. Concretament, les funcions del Consell són:

  • Assessorar o emetre dictamen o opinió al Patronat o altres òrgans del CReSA, en aquelles qüestions que se li sotmetin a consideració relacionades amb l’activitat de R+D+T  del Centre.
  • Plantejar als òrgans del CReSA iniciatives relatives a la orientació de l’activitat de R+D+T del Centre i a la promoció i foment dels seus programes d’actuació.
  • Traslladar als òrgans del CReSA les necessitats i prioritats del sector de la Sanitat Animal en R+D+T, per tal d’adequar la seva activitat a la realitat del sector.


¡Recomana aquesta pàgina!: