Invasió de cèl·lules endotelials per soques sistèmiques i nasals d’Haemophilus parasuis

La invasió de cèl·lules endotelials és un mecanisme de virulència d’H. parasuis que podria estar relacionat amb la capacitat de certes soques per a causar meningitis. Aquesta és una de les conclusions obtingudes per la Dra. Virginia Aragón a partir d’un estudi realitzat en col·laboració amb  investigadors de la Universitat de Montreal.

H. parasuis és un comensal respiratori en porc sans, però també pot produir malaltia invasiva i meningitis, la qual cosa requereix la capacitat de travessar la barrera hematoencefàlica. 

El present estudi va determinar la capacitat de soques virulentes i no virulentes ben caracteritzades d’H. parasuis, així com d’altres soques de camp, per adherir-se i envair cèl·lules endotelials PBMEC/C1-2.

Els grups d’investigació involucrats van ser el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA-IRTA), Groupe de Recherche sur les Maladies Infectieuses du Porc (GREMIP) i Centre de Recherche en Infectiologie Porcine (CRIP), Facultat de Medicina Veterinària, Universitat de Montreal. Aquesta col·laboració va ser possible gràcies a una beca ERTC-Quebec concedida per l’AGAUR a la Dra. Virginia Aragón per a estudiar a Canadà els mecanismes de patogenicitat d’Haemophilus parasuis.

Les conclusions obtingudes en aquest estudi han estat publicades en la  comunicació breu “Invasion of endothelial cells by systemic and nasal strains of Haemophilus parasuis. Aragon V, Bouchet B, Gottschalk M. Vet J. 2009 Sep 11”:

  • Les soques virulentes es van aïllar de lesions sistèmiques, pertanyien al grup de soques sistèmiques en la classificació per multilocus sequence typing (MLST) i eren resistents al sèrum i a la fagocitosi.
  • Les soques no virulentes es van aïllar del nas de garrins sans, pertanyien al grup de soques nasals en la classificació per multilocus sequence typing (MLST) i eren sensibles al sèrum i a la fagocitosi.
  • La majoria de soques virulentes eren més invasives que les no virulentes, malgrat que una soca virulenta va ser incapaç d’envair. La invasió de cèl·lules endotelials és un mecanisme de virulència d’H. parasuis que podria estar relacionat amb la capacitat de certes soques de causar meningitis.

Descarregui’s l’article complet:

Per a contactar amb l’autora d’aquest article:

Dra. Virginia Aragón Fernández
Investigadora
Unitat de Malalties Bacterianes
Correu electrònic: virginia.aragon@cresa.uab.cat
Telèfon: +34 93 581 44 94
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

¡Recomana aquesta pàgina!: