Descrites noves espècies críptiques de Culicoides a Catalunya mitjançant anàlisi molecular

L’anàlisi precís d’espècies de mosquits Culicoides usant un enfocament morfològic i molecular van resultar en la detecció de caràcters mètrics per al diagnòstic d’espècies críptiques i el dissenys de diversos assajos PCR espècie-específics per a identificar de manera inequívoca 11 espècies del subgènere Culicoides.

Els mosquits Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) són vectors d’importants malalties que afecten als animals salvatges i domèstics. Durant la última dècada han jugat un paper important en l‘epidemiologia de la major epizoòtia de llengua blava descrita a Europa. La malaltia es transmet entre hostes casi exclusivament per picades de mosquits Culicoides i malgrat que afecta a remugants domèstics i salvatges, la simptomatologia clínica greu es manifesta en certes races d’ovella i en algunes espècies de cérvol.

La identificació precisa de vectors és de gran importància en la vigilància de malalties transmeses per artròpodes, ja que s’han trobat grans diferències en la capacitat vectorial inclús entre espècies properes. Desafortunadament, el coneixement taxonòmic especialitzat de la identificació de Culicoides està rarament disponible en la vigilància rutinària, basada principalment en la morfologia de les ales. Recentment, s’han descrit com a nous vectors del virus de la llengua blava algunes espècies europees de  Culicoides pertanyents al subgènere Avaritia Fox, 1955 i Culicoides Latreille, 1809.

En el present estudi, usant un fragment de la regió barcode (gen COI) es va descriure la presència de fins a 11 espècies dins del subgènere Culicoides a Catalunya (nord-est d’Espanya), una regió afectada recentment per una epizoòtia de llengua blava. L’anàlisi molecular va revelar noves espécies críptiques no descrites que es van agrupar en tres complexes d’espècies morfològicament similars, dos en el complex Pulicaris (semblants a Culicoides pulicaris), dos en el complex Fagineus (semblants a Culicoides fagineus) i tres en el complexe Newsteadi (semblants a Culicoides newsteadi). Les relacions filogenètiques entre ells van mostrar que las espècies críptiques detectades en ambdós complexes, Pulicaris i Fagineus, estaven estretament relacionades, mentre que les del complex Newsteadi eren més distants.

Detalls del patró d’ales de Culicoides d’espècies pertanyents als complexes Pulicaris (a–c), Fagineus (d–f) i  Newsteadi (g–i).

L’anàlisi exacte de totes les espècies de mosquits Culicoides usant un enfocament morfològic i molecular van resultar en la detecció de caràcters mètrics per al diagnòstic d’espècies críptiques i el disseny de diversos assajos PCR simple i múltiplex espècie-específics per a identificar de manera inequívoca totes les espècies, la majoria mancats d’un diagnòstic molecular específic.

Els resultats han estat publicats com a “Pagès N, Muñoz-Muñoz F, Talavera S, Sarto V, Lorca C, Núñez JI. Identification of cryptic species of Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) in the subgenus Culicoides and development of species-specific PCR assays based on barcode regions. Vet Parasitol. 2009 Nov 12;165(3-4):298-310”.

Aquest treball ha estat inclòs també en Barcode of Life Initiative, una col·lecció de projectes d’investigació, organitzacions i individus dedicats a desenvolupar regions específiques d’ADN com a estàndards globals per a identificació d’espècies (http://www.dnabarcodes.org/publications/display/49).

Per a contactar amb l’autor d’aquest article:

Nonito Pagès Martínez
Investigador
Unitat de Parasitologia i Entomologia (CReSA)
Correu electrònic: nitu.pages@cresa.uab.cat
Teléfono +34 93 581 43 42
Fax: +34 93 581 44 90
Edifici CReSA. Campus UAB
08193 Bellaterra (Barcelona) Spain

Descarregui’s l’article complet: pdf

Descarregui’s altres articles relacionats, publicats recentment:

¡Recomana aquesta pàgina!: